Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektronika
Nosaukums "Viedā māja - Meter-Bus protokola pielietojums"
Nosaukums angļu valodā "Smart House – Meter-Bus Bused"
Struktūrvienība 13200 Radioelektronikas institūts
Darba vadītājs M. Šneps-Šnepe
Recenzents
Anotācija Darbs attiecas uz modernu nākotnes interneta virzienu - mašīnu komunikācijām (M2M communications). Detalizēti apskatīts Meter-Bus protokola pielietojums attālinātu datu nolasīšanai no ūdens skaitītājiem. Pirmajā nodaļā tiek izpētīta viedās mājas koncepcija, kā arī aprakstītas tās galvenās sastāvdaļas un to realizācija. Otrajā nodaļā tiek izklāstīts Meter-Bus uzbūve, darbības principi, kopnes uzbūve, kā arī to instalāciju un pielietojumu specifikācijas. Trešajā nodaļā tiek apskatīta maketa shēma, izpētīts programmators, kas atbalsta konkrētā mikrokontroliera programmēšanu. Analizētas primārā un sekundārā plate, iegūtas to shēmu, augšējo un apakšējo slāņu attēli, izmantojot programmu EAGLE. Vēl tiek apskatīta maketa programmēšana. Ceturtajā nodaļā tiek izvērtētas un izpētītas produkta iespējas reālājā tirgū starp konkurentiem. Darbā izmantoti LR IZM TOP 08-21 projekta Pētniecības projekts daudzdzīvokļu mājas lietotāju vārtejas prototipa izstrādei (Ventspils Augstskolas Inženierpētniecības Centrs, 2009) materiāli. Darbā ir 52 lpp., teksts, 28 attēli, 1 pielikums, 4 tabulas un 16 informācijas avotu nosaukumi.
Atslēgas vārdi Viedā māja - Meter-Bus protokola pielietojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Smart House Meter-Bus Bused
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2011 11:52:23