Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Klientu piesaistīšanas projekts sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Customer attraction project for a catering company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Andersone
Recenzents Mg.oec.,lekt. I.Ovčiņņikova
Anotācija Darba tēma Klientu piesaistīšanas projekts sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumam. Klientu piesaistīšanas projekta izstrādes nepieciešamību pamato uzņēmuma apgrozījuma krišanās, ko izraisīja klientu skaita samazināšanās un Latvijas ekonomikas situācijas izmaiņas. Darba mērķis: izstrādāt klientu piesaistīšanas projektu uzņēmumam SIA ELPAZA. Lai sasniegtu mērķi tika analizēta uzņēmuma saimnieciskā darbība un noteiktas galvenās uzņēmumam darbības problēmas. Darbs sastāv no 5 nodaļām, 103 lpp. Pirmās daļas rezultātā tika izvirzītas 3 problēmas, kuras ietekmē klientu izvēli: 1. Uzņēmuma darbinieki nav pietiekami motivēti 2. Nav optimāls piedāvājuma sortiments 3. Neefektīvs mārketings Otrajā darba daļā tiek piedāvāti problēmu risinājumi veidi, kā arī aprēķināta pasākumu ietekme uz uzņēmuma finanšu rādītājiem un klientu skaita izmaiņām. Trešajā darba nodaļā tiek izstrādāta uzņēmuma klientu datu bāze, kura nepieciešama klientu pieprasījuma analīzei un reklāmas materiālu izplatīšanai mērķauditorijai. Darba aizsardzības daļā tiek novērtēta uzņēmuma darbinieku darba drošība, kā arī sniegti priekšlikumi darba drošības sistēmas uzlabošanai.
Atslēgas vārdi Putnumīlis
Atslēgas vārdi angļu valodā Client,project
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2011 11:41:19