Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Pievienotās vērtības nodokļa likmju izmaiņu ietekme uz grāmatnīcas saimniecisko darbību"
Nosaukums angļu valodā "Impact of Value Added Tax Rates Changes on the Bookstores Economic Activity"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Recenzents T.Vanaga, RTU lektore
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba nosaukums ir „Pievienotās vērtības nodokļa likmju izmaiņu ietekme uz grāmatnīcas saimniecisko darbību”. Pašlaik, ekonomiskās krīzes laikā, valstī ir aktuāls jautājums par to, cik ekonomiski izdevīga ir nodokļu likmju paaugstināšana. Konkrēti tiek runāts par pievienotās vērtības nodokli (turpmāk tekstā PVN), kas procentuāli sastāda lielāko daļu no valsts budžeta ieņēmumiem. Darbā šis jautājums tiek apskatīts gan no nodokļu maksātāju, gan no valsts budžeta ieņēmumu viedokļa. Pētījuma mērķis ir izpētīt PVN likmju izmaiņu ietekmi uz grāmatnīcas saimniecisko darbību. Pētījuma objekts ir PVN likmju izmaiņas un grāmatnīcas saimnieciskās darbības finansiālie rezultāti. Pētījuma priekšmets ir grāmatnīcas saimnieciskās darbības efektivitāte PVN likmju izmaiņu ietekmē. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā tiek aplūkota PVN būtība, tā un citu nodokļu nozīme valsts budžeta veidošanā un budžeta ieņēmumu analīze laika periodā no 2007. gada līdz 2011. gada februārim. Otrajā daļā tiek aplūkoti finanšu analīzes teorētiskie aspekti, kuri sastāv no finanšu pārskatu horizontālās un vertikālās analīzes un finanšu koeficientu analīzes. Trešajā daļā autore veica grāmatnīcas finanšu analīzi par periodu no 2008. gada līdz 2010. gadam un noteica PVN likmju izmaiņu ietekmi uz grāmatnīcas saimniecisko darbību. Nobeigumā autore izteica priekšlikumus uzņēmuma finanšu situācijas uzlabošanai, kurus varētu izmantot uzņēmuma vadība turpmāko finanšu lēmumu pieņemšanā. Diplomdarba apjoms ir 69 lappuses. Darbā ir izmantoti 15 attēli, 23 tabulas un 6 pielikumi.
Atslēgas vārdi "Pievienotās vērtības nodokļa likmju izmaiņu ietekme uz grāmatnīcas saimniecisko darbību"
Atslēgas vārdi angļu valodā "Impact of Value Added Tax Rates Changes on the Bookstores Economic Activity"
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 23:38:47