Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu izmantošanas uzlabošana"
Nosaukums angļu valodā "The improvement of the use of a companys current assets"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Lekt., Mg.oec.I.Ovčiņņikova
Recenzents Prof., Dr.oec.J.Zvanītājs
Anotācija Darba mērķis ir izpētīt un analizēt apgrozāmo līdzekļu pārvaldību uzņēmumā SIA „LDz Cargo” un sniegt priekšlikumus to kvalitatīvākai pārvaldībai. Pētāmais uzņēmums ir SIA „LDz Cargo” 2007. - 2009. gada periodā. Bakalaura darba struktūru veido divas daļas. Pirmā daļa tiek veltīta teorētisko pamatu izpētei, analizējot apgrozāmo līdzekļu būtību, nozīmi un struktūru. Tiek apskatīta apgrozāmo līdzekļu klasifikācija, vadības efektivitāte un ietekme uz uzņēmuma finanšu rādītājiem. Otra daļa veltīta apgrozāmo līdzekļu pārvaldībai un pārvaldības finanšu rezultātu analīzei, balstoties uz uzņēmuma SIA „LDz Cargo” datiem. Darbā tiek izmantotas sekojošās pētīšanas metodes – ekonomiskās analīzes metode, ekonomiski statistiskā, salīdzinošā un grafiskā metode. Bakalaura darbs satur: 67 lappuses, 12 ievietotās tabulas, 15 attēli, 32 formulas un tiek izmantoti 22 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Apgrozāmie līdzekļi, apgrozāmo līdzekļu pārvaldība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Current assets, working capital management.
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 17:42:55