Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums "Aviācijas hidrauliskās sistēmas pumpējošā mezgla izvēle ar šķidruma padeves vadības sistēmas izstrādāšanu."
Nosaukums angļu valodā "Aviation Hydraulic System Swinging Node Selection with the Development of System Controlling the Supply of Liquid."
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Asoc. prof. Igors Pavelko
Recenzents Prof. Mārtiņš Kleinhofs
Anotācija Darba nosaukums: Aviācijas hidrauliskās sistēmas pumpējoša mezgla izvēlē ar šķidruma padeves vadības sistēmas izstrādāšanu. Darba autors: Konstantīns Zubs. Darba zinātniskais vadītājs: Dr. Sc. Ing., asoc. prof. Igors Pavelko. Darba saturs: 103. lpp. teksta, 23 tabulas, 49 attēli, analizēti 16 literatūras avoti , 6 A1 formāta rasējumi. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tas sastāv no ievada, piecam nodaļām un nobeiguma. Pētījuma mērķis: Balstoties uz esošiem dzinēja parauga tehniskajiem parametriem veikt ar zobratu un gremdvirzuļu tipa pumpējošo mezglu aprīkoto degvielas padeves regulēšanas sistēmu analīzi. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, izstrādāt gremdvirzuļa tipa pumpējošā mezgla projektu. Pētījuma apskata daļā analizēti sarakstā noradītie literatūras avoti. Aprēķinu daļā noteikti regulējamā objekta un sistēmas nepieciešamie dinamiskie raksturlielumi. To noskaidrošanai tika izmantota informācija par regulējamo objektu ekspluatācijas raksturlielumiem, kā arī automātiskās regulēšanas teorijas metodes. Uz to pamata iegūtas un salīdzinātas pārējās procesa laika raksturlīknes abiem variantiem. Projekta daļā veikti konstrukcijas elementu aprēķini un izpildīta pumpējošā mezgla gremdvirzuļu tipa rasējumu paketes izstrāde. Veikta arī zobratu tipa pumpējošā mezgla evolventes savienojuma izstrāde. Grafiski parādīts rotācijas frekvencei jutīgais elements. Projektēšanai izmantota „Autodesk Inventor Professional” datorprogrammu pakete.
Atslēgas vārdi Gremdvirzuļu tipa pumpējošais mezgls
Atslēgas vārdi angļu valodā Plunger type swinging node
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 12:26:47