Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "ESF līdzekļu izmantošanas efektivitātes novērtēšana Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Evaluation of ESF Financing Usage Effectiveness in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec.,prof. K.Didenko
Anotācija Maģistra darbs sastāv no trīs daļām – analītiskā daļa, teorētiskā daļa un zinātniski pētnieciskā daļa. Pirmajā daļā tiek apskatīti ES struktūrfondi, Eiropas Sociālais fonds, kā arī tiek apskatīts darbaspēka tirgus raksturojums, kas atspoguļo darba tirgus situāciju un parāda reālo nepieciešamību pēc Eiropas Sociālā fonda finansējuma projektu efektīvākas novērtēšanas un izmantošanas. Otrajā daļā tiek apskatīts efektivitātes jēdziens, efektivitātes veidi un rezultatīvie rādītāji. Tiek izpētīta ES fondu izvērtēšanas būtība, tiek apskatīts novērtēšanas jēdziens. Tāpat arī tiek apskatīta Loģiskās struktūranalīzes matricas būtība un tiek analizēti tās novērtēšanas kritēriji. Analizējot teorētisko bāzi, tiek piedāvātas autora novitātes, efektīvākai projektu novērtēšanai un izmantošanai. Trešajā daļā par pētījuma objektu izvēloties Nodarbinātības Valsts aģentūru, tiek sniegts tās raksturojums un ar autora piedāvātajām novitātēm tiek novērtēta Nodarbinātības Valsts aģentūras Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu efektivitāte.
Atslēgas vārdi Eiropas Savienības struktūrfondi,Eiropas Sociālais fonds, efektivitātes novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā European Structural funds, European Social Fund, efficiency, effectiveness
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 19:59:22