Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Apdrošināšanas kompānijas personāla atlases procesa pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Improvement of Personnel Selection in a Insurance Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.biol.,doc.(prakt.) G.Maurāne
Recenzents Dr.oec. L.Peiseniece
Anotācija Anotācija Diplomprojekta autore: Arta Keisele Diplomprojekta vadītājs: G.Maurāne, Mg biol.,prakt.doc. Diplomprojekta temats: Apdrošināšanas kompānijas personāla atlases procesa pilnveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms: 58 lapas; darbā iekļautas 13 tabulas, 17 attēli; darbam pievienoti 8 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 23 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionāla literatūra personāla vadīšanā un atlasē, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba Analītiskajā daļā veikts AAS Balta darbības raksturojums, attīstības dinamika, kā arī personāls, analizēts apdrošināšanas konsultanta personāla atlases process un izvirzītas galvenās ar personāla atlasi saistītās problēmas. Projekta aprēķinu daļā problēmu risināšanai izstrādāti trīs projekti personāla administratores apmācības programmas izstrādes projekts, personāla atlases kritēriju pilnveidošanas projekts, personāla atlases metožu un procesa pilnveidošanas projekts. Tehnoloģiskajā daļā aprakstīta vienotā AAS Balta sistēma TIA. Darba un dabas aizsardzības daļā analizēta darba aizsardzības sistēma organizācijā, noteikti galvenie risku un izstrādāts plāns šo risku novēršanai. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Keisele, A. Apdrošināšanas kompānijas personāla atlases procesa pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts Vadītājs: Maurāne G. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2011. 58 lpp
Atslēgas vārdi "Apdrošināšanas kompānijas personāla atlases procesa pilnveidošanas projekts"
Atslēgas vārdi angļu valodā "The Project of Improvement of Personnel Selection in a Insurance Company"
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2011 16:49:46