Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mārketinga komunikāciju pilnveidošanas projekts nekustamo īpašumu uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Marketing communications development project for a real estate company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,lekt. R.Greitāne
Recenzents Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekts „Mārketinga komunikāciju pilnveidošana nekustamo īpašumu uzņēmumā” ir veltīts mūsdienu mārketinga komunikāciju izmantošanas iespējām uzņēmumā, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanu. Diplomprojekts ir 5 daļās: organizēts 2 daļās: projektu un grafiskajā daļā. Projektu daļa sastāv no: analītiskās daļas, kurā tiek raksturots uzņēmuma darbības virziens, pašreizējā situācija un noteikta problēma, kas būtu jārisina. Tiek analizēti uzņēmuma galvenie konkurenti, finanšu situācija un izvērtētas uzņēmuma stiprās un vājās puses; projekta aprēķinu daļas, kurā, izmantojot ekonomiskos aprēķinus, tiek piedāvāti un izskatīti risinājumi problēmas novēršanai. Kā risinājumi tiek izskatīti iesaistīšanās sociālajos tīklos, mājas lapas pilnveidošanas un dalības nekustamo īpašumu izstādēs projekti; tehnoloģiskās daļas, kas parāda mūsdienu tehnoloģisko iespēju pielietošanu problēmas risināšanas procesā; darba un dabas aizsardzības daļas, kurā tiek piedāvāts risinājums darba apstākļu uzlabošanai uzņēmumā. Diplomprojekta grafiskā daļa attēlo projekta izveides laikā iegūtos grafikus, plānojumus, shēmas un tabulas. Diplomprojekta apjoms ir 76 lpp., attēlu skaits 39, tabulu skaits 26, pielikumu skaits 2.
Atslēgas vārdi mārketings, komunikācijas
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing, communication
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 17:22:02