Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Ar muitas lietām saistīto procesu analīze Nacionālajos bruņotajos spēkos”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Customs-Related Procedures in the Latvian National Armed Forces (NAF) ”
Autors Anna Kondratjeva
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Ar muitas lietām saistīto procesu analīze Nacionālajos bruņotajos spēkos. Darba tēmas izvēle ir saistīta, ar mācību studiju laikā iegūtajām teorētiskajām zināšanām un iegūto pieredzi strādājot Nacionālajos bruņotajos spēkos, kur ir aktuāls jautājums par muitas lietām nepieciešamību. Bakalaura darba mērķis ir analizēt, izvērtēt un apkopot, ar muitas lietām saistīto procesu Nacionālajos bruņotajos spēkos, kā arī izstrādāt priekšlikumus, ar muitas lietām saistīto procesu Nacionālajos bruņotajos spēkos uzlabošanu. Šī tēma ir aktuāla Nacionāliem bruņotajiem spēkiem, kurā darba autors strādāja prakses laikā. Pirmajā daļā tiek apskatīti un aprakstīti muitas lietu jēdziens, muitas lietu administrēšanas procesi. Otrajā daļā tiek sniegta informācija par Nacionālo bruņoto spēku struktūru un uzdevumiem, Nodrošinājuma pavēlniecības, Pārvietošanas koordinācijas centra struktūrām, darbības virzieniem un specifikām. Sīkāk tiek apskatītas, kādi ir Nacionālajos bruņotajos spēkos muitas lietām saistītie procesi. Katrs process tiek aprakstīts pa posmiem. Darbā ir izstrādāti secinājumi, kur darba autors izklāsta gala vērtējumu par bakalaura darbā apskatītajām problēmām un izstrādā priekšlikumus, kas dod iespēju uzlabot muitas lietām saistītos procesus Nacionālajos bruņotajos spēkos, kā arī pilnveidot darba uzdevumu izpildi saistītus ar muitas lietām Nacionālajos bruņotajos spēkos. Pamatojoties uz veikto apkopojumu un analīzi, ir izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 55 lpp., tajā iekļauti 10 attēli. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 54 avoti.
Atslēgas vārdi Muitas lietu administrēšanas procesi. Nacionālajos bruņotajos spēkos muitas lietām saistītie procesi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvian National Armed Forces (NAF) customs formalities process
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2019 20:22:16