Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iebraukšanas nodevu efektivitātes paaugstināšanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for Increasing the Efficiency of Entry Fees for Vehicles”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Irina Jevinga
Recenzents J.Ē.Niedrītis, RTU Biznesa un inovāciju departamenta nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darbu izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas “Muitas un nodokļu administrēšanas” 1.kursa studente. Darbā ir pētītas transportlīdzekļu iebraukšanas nodeva, to administrēšana un efektivitāte. Latvijā pētīta Jūrmalas pilsētas domes izdoto saistošo noteikumu Nr.1“Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpašā režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” nodevas kārtību un izpildi, Londonā un Stokholmā pētīta pilsētu ieviestās sastrēgumu nodevas. Darbs sastāv no trim daļām. Darba mērķis ir izpētīt iebraukšanas nodevu piemērošanu, to nozīmi pašvaldību budžetā un nodevu efektivitātes paaugstināšanas iespējas. Pētījuma objekts ir Jūrmalas pilsētas domes izdotie saistošie noteikumu Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpašā režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”. Pētījuma priekšmets ir iebraukšana nodevas loma Jūrmalas pilsētas domes budžetā. Darbā ir izteikta hipotēze, ka - Jūrmalas iebraukšanas nodevas piemērošanai ir nepieciešami un iespējami vairāki uzlabojumi. Tēmas aktualitāte ir iebraukšanas nodevas efektivitātes paaugstināšanas iespējas un risinājumi, lai padarītu nodevu efektīvāku, ne tikai pilsētas budžetam, bet arī pilsētas viesiem. Pirmā daļa ir veltīta nelielam ieskatam Latvijas nodokļu un nodevu sistēmai, tomēr galvenokārt pirmajā daļā ir pētītas trīs valstu piemērotās iebraukšanas nodevas. Ir apskatītas Jūrmalas, Londonas un Stokholmas nodevas. Pirmajā daļa sastāv no trim apakšnodaļām, kopā iekļautas 7 tabulas un 1 attēls. Darba otrajā daļā detalizēti tika aprakstīta Jūrmalas pilsētas domes izdoto Saistošo noteikumu Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpašā režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” nozīme Jūrmalas pilsētas budžetā, saistošo noteikumu kontrole, izpilde un kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija organizē administratīvo pārkāpumu lietvedību un kādas nepilnības ir saskatāmas nodevas administrēšanas procesā. Otrā daļa sastāv no trim apakšnodaļām, ietver sevī 1 tabulu un 2 attēlus. Darba trešajā daļā tiek piedāvāti risinājumi līdz šim esošās nodevas sistēmas nepilnību novēršanai nodevas efektivitātes uzlabošanai, kā arī piedāvā autores izstrādātiem, iebraukšanas nodevas modeļiem, kuri pavisam atšķirtos no līdz šim esošā modeļa, kā par piemēru ņemot Stokholmas pilsētas ieviesto sastrēgumu nodevas modeli. Trešā nodaļa sastāv no divām apakšnodaļām, tajās kopā ir 6 tabulas, 5 attēli un 1 formula aprēķiniem. Kopējais Maģistra darba apjoms ir 76 lappuses. Darbs satur 14 tabulas un 8 attēlus. Darba izstrādei tika izmantoti 30 informācijas avoti – mācību grāmatas, LR likumi, pašvaldību saistošie noteikumi, interneta resursi, nepublicētie materiāli. Darbā ir izstrādāti 24 secinājumi un izteikti 5 priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Iebraukšanas nodevas, Pašvaldības.
Atslēgas vārdi angļu valodā Entry Fees
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 19:10:44