Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "SIA “Nippon Auto” pārdošanas stratēģijas izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Elaboration of Sales Strategy for “Nippon Auto” Ltd"
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Ervīns Butkevičs, MBA, SIA “E-TAGS” valdes loceklis
Anotācija Jorena E. SIA “Nippon Auto” pārdošanas stratēģijas izstrāde: Maģistra darbs / E. Jorena, R. Greitāne. – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2019. – 89 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 89 lpp., tajā iekļauti 12 attēli un 9 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 34 avoti latviešu un 41 avots angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt SIA “Nippon Auto” pārdošanas stratēģiju, kas palīdzētu palielināt pārdoto automašīnu apjomu līdz vismaz 400 vienībām 2021. gadā. Pirmajā darba daļā aplokūtas mūsdienās pielietotās pārdošanas stratēģijas, kā arī plašāk izpētītas auto nozares mārketinga tendences un patērētāju uzvedību ietekmējošie faktori. Darba otrajā daļā izpētīta auto nozares attīstība Eiropā un Latvijā, kā arī analizēta SIA “Nippon Auto” darbība un to ietekmējošie iekšējās un ārējās vides faktori. Darba trešajā daļā, pamatojoties uz teorētiskajā un analītiskajā daļā apkopoto informāciju, izstrādāti risinājumi pārdošanas nodaļas attīstībai, iekļaujot ieteikumus jaunu klientu piesaistei, lojalitātes veicināšanai un pārdošanas apjomu palielināšanai. Nozīmīgākie darba secinājumi un priekšlikumi galvenokārt saistīti ar Honda zīmola perspektīvām Latvijas tirgū, kuras SIA “Nippon Auto” nevar būtiski ietekmēt, tāpēc nepieciešams mainīt pārdošanas stratēģiju un biznesa virzienus, attīstot lietoto automašīnu tirdzniecību vai pievēršoties citu zīmolu automašīnu pārstāvēšanai.
Atslēgas vārdi stratēģija, pārdošana, mārketings, auto nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā Strategy, sales, marketing, automotive industry
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2019 11:11:55