Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Grebņevas MKP pilotprojekta izvērtējums par izmaiņām robežšķērsošanas vietu pārbaužu tehnoloģiju ieviešanai MKP „Silene””
Nosaukums angļu valodā “Assessment of Grebneva Customs Control Point Pilot Project for Implementation at Customs Control Point “Silene” on Changes in Control Technology for Border Crossing Points”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Taivo Hanzens
Recenzents N.Rudzītis, RTU MNK (prakt.) docents, Mg.oec.
Anotācija Darba mērķis ir noskaidrot Grebņevas muitas kontroles punkta pilotprojekta darbības rezultātus, t.i., vai sasniegti pilotprojekta deklarētie mērķi un vai tas būtu ieviešams citos muitas kontroles punktos. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti sekojoši darba uzdevumi: • Izvērtēt un salīdzināt konkrētu muitas kontroles punktu pārbaužu tehnoloģijas • Izvērtēt robežšķērsošanas vietu savstarpējo sadarbību • Izvērtēt pilotprojekta darbību raksturojošos statistikas datus • Izvirzīt priekšlikumus pilotprojekta uzlabošanai un par pilotprojekta ieviešanu citos muitas kontroles punktos. Pētījuma objekts ir muitošanas tehnoloģija un robežšķērsošanas vietās strādājošo dienestu sadarbība Grebņevas muitas kontroles punktā un Silenes muitas kontroles punktā. Pirmajā bakalaura darba daļā tiek izpētītas, aprakstītas un salīdzinātas robežšķērsošanas vietas “Grebņeva” un robežšķērsošanas vietas “Silene” pārbaužu tehnoloģijas. Bakalaura darba otrajā daļa tiek pētīta pilotprojekta būtība un pilotprojekta izvirzītie mērķi, izvērtēti riski, kas saistās ar pilotprojekta izveidi, kā arī izpētīts robežšķērsošanas vietās darbojošos dienestu viedoklis par pilotprojektu. Darba trešajā daļā tiek pētīti un vērtēti statistikas dati par četru gadu periodu, pirms pilotprojekta un pilotprojekta ietvaros, kā arī analizēti anketās iegūtie dati. Ceturtajā daļā tiek izvirzītas idejas, ar kurām būtu iespējams uzlabot pilotprojekta darbību. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 54 lpp, tajā ir iekļauti 12 attēli, 2 tabulas, pievienoti 2 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietvertas 25 vienības. Darba tēma ir aktuāla, jo ir nepieciešams saprast, kas pēc pilotprojekta izveides ir mainījies un ticis iegūts, un kādas ir tā nepilnības, lai uzlabotu projektu un to virzītu tālākai attīstībai citos muitas kontroles punktos. Pilotprojekta ieviešana ir pamatota ar kravu plūsmas regulāru pieaugumu un nepieciešamību ar esošajiem muitas un citu dienestu resursiem kontrolēt šo pieaugošo kravu plūsmu.
Atslēgas vārdi muitas kontroles punkts, robežšķērsošanas vieta
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs Control Point, border crossing points
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2019 22:40:25