Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas darbības pilnveidošanas iespējas zīmolu viltojumu izplatības ierobežošanas jomā”
Nosaukums angļu valodā „ Possibilities for Improving Customs Performance to Prevent Trade Mark Infringements”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Normunds Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Attīstoties globalizācijas procesiem, starptautiskajai tirdzniecībai un e-tirdzniecībai interneta vidē, intelektuālā īpašuma, arī preču zīmju aizsardzības problēma, tostarp pārrobežu zīmolu viltojumu izplatības problēma, kļūst aizvien aktuālāka. Zīmolu viltojumi, šķērsojot valstu robežas, nonāk preču apritē un tiek nelegāli izplatīti patērētāju vidū, rupji pārkāpjot zīmolu īpašnieku intelektuālā īpašuma tiesības un nodarot tiem finanšu zaudējumus, nodarot kaitējumu patērētāju drošībai un veselībai, kā arī veicinot ēnu ekonomikas attīstību valstī. Viena no muitas darbības prioritātēm šobrīd ir cīņa ar zīmolu viltojumiem, ierobežojot to nonākšanu apritē, atklājot, aizturot un iznīcinot tos. Apzinot problēmas zīmolu viltojumu izplatības ierobežošanas jomā muitas dienesta darbā un Eiropas Kopienas valstu labās prakses pieredzi kontrafaktu preču atklāšanā un izņemšanā no aprites, to tiesiskos un praktiskos aspektus, ir iespējams pilnveidot muitas darbību Latvijā zīmolu viltojumu izplatības ierobežošanas jomā, kas ir ir aktuāla ekonomikas zinātnes un muitas darbības jomas pētniecības tēma. Darba mērķis: raksturot un analizēt muitas darbību un tās pilnveidošanas iespējas zīmolu viltojumu izplatības ierobežošanas jomā. Darba struktūra: darbs sastāv no ievada, divām nodaļām ar apakšnodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem. Darba pirmajā nodaļā raksturota intelektuālā īpašuma jēdziena būtība, objekti, subjekti, preču zīme kā intelektuālā īpašuma instruments zīmolu aizsardzības kontekstā. Apkopoti statistikas dati par situāciju zīmolu viltojumu izplatības jomā un analizētas aktuālākās zīmolu aizsardzības problēmas Latvijā. Darba otrajā nodaļā izpētīts intelektuālā īpašuma aizsardzības un muitas darbības tiesiskais regulējums zīmolu viltojumu izplatības ierobežošanas jomā Latvijā un Eiropas Kopienā, raksturoti muitas darbības virzieni, analizētas ar zīmolu viltojumu atklāšanu un ierobežošanu saistītās problēmas muitas dienesta darbā un apzināta šo problēmu risināšanas iespējas Eiropas Savienības valstīs, to labā prakse un pieredze zīmolu viltojumu ierobežošanā. Balstoties uz iegūto informāciju, izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi muitas darbības pilnveidošanai zīmolu viltojumu izplatības ierobežošanas jomā Latvijas Republikā un to ieviešanas iespējas muitas dienesta darbā. Izpētot citu Eiropas Savienības dalībvalstu labo praksi un pieredzi zīmolu viltojumu apkarošanā, noteikts, ko no minētā var izmantot Latvijas Republikas muita. Darba apjoms ir 64 lappuses, darbā ietverts viens attēls, 39 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi zīmolu viltojumu
Atslēgas vārdi angļu valodā Prevent Trade Mark Infringement
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2019 10:45:46