Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Apģērbu un tekstila tehnoloģija
Nosaukums Mācību metodiskais materiāls ādas somu izgatavošanai
Nosaukums angļu valodā Methodology for leather bags manufacturing
Struktūrvienība 14D00 Dizaina tehnologiju institūts
Darba vadītājs Dana Beļakova
Recenzents Mg.sc.ing. Inga Beikule Ādaskursi.lv pasniedzēja, Tautas lietišķās mākslas ādas plastikas studijas "Zemga" vadītāja
Anotācija Bakalaura darba ietvaros izstrādāts mācību metodiskais materiāls ādas somu izgatavošanai, lietojumam interešu izglītībā. Darba pamatnodaļu ietvaros aprakstīta vispārīga informācija par ādas somām, to detaļām un konstrukcijām, materiāliem un izgatavošanas tehnoloģijām. Darba pirmajā nodaļā veikta pieejamās publicētās un nepublicētās informācijas analīze. Apzināti un noteikti ādas somas izgatavošanas procesi, kā rezultātā izstrādāta ādas somu izgatavošanas procesu shēma un aprakstīti secīgi darba procesi. Darba procesu secības aprakstā formulētas nepieciešamās zināšanas, prasmes un resursi. Otrā nodaļa sniedz vispārēju ieskatu par somu tipiem un to modeļiem. Trešajā darba nodaļā apkopota informācija par somu ražošanā izmantojamajiem materiāliem, aprakstot ādas materiālu, somu izgatavošanā lietojamās drānas, somu stabilizatorus, līmes un diegus, kas kā palīgmateriāli tiek izmantoti somu izgatavošanā. Ceturtajā darba nodaļā apkopota informācija par somu aizdarēm un detaļām, kas sniedz priekšstatu par iespējamajām somu konstrukcijām un detaļu izvietojumu tajās. Darba piektajā nodaļā aprakstītas somu izgatavošanā izmantojamās konstruēšanas metodes un modelēšanas paņēmieni. Sestajā noslēdzošajā darba nodaļā sniegta informācija par somu izgatavošanas tehnoloģijām, nepieciešamajiem instrumentiem, aprīkojumu un resursiem. Zināšanu pārbaudei izstrādāti diagnosticējošu pārbaudes darbu piemēri. Darba pielikumos pievienoti metodiskie ieteikumi pedagogiem. Darbs sastāv no 6 pamatnodaļām un 42 apakšnodaļām. Darbs satur 135 lpp, tajā iekļauti 89 attēli, 20 tabulas un 5 pielikumi, izmantoti 39 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi ādas somas, ādas somu konstruēšana, ādas somu tehnoloģija, interešu izglītība, metodiskais materiāls.
Atslēgas vārdi angļu valodā leather bags, leather bag design, leather bag technology, interest education, methodological material.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2019 00:06:57