Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Kredītu finanšu risku ietekmes uz tautsaimniecību novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Impact of Credit Risks on Economy
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Kaspars Plotka
Recenzents pr.doc. K.Gorbunova
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Kredītu finanšu risku ietekmes uz tautsaimniecību novērtējums”. Darba autors Tigran Tumanyan. Darba vadītājs ir zinātniskais asistents, lektora p.i. Kaspars Plotka. Bakalaura darbs sastāv no ievada, divām pamatdaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un izmantotās literatūras un avotu saraksta. Darba pirmā nodaļa ietver kredītu būtību un nozīmi tautsaimniecībā. Tiek apkopoti dati par kredītu vēsturi, veidiem un struktūru. Analizēts, kā kredīts var ietekmēt uz tautsaimniecības attīstību. Otrajā nodaļā tiek apkopoti dati par bankas risku veidiem no 7 Latvijas finanšu institūcijām. Tiek analizēts nebanku sektora kredītportfelis un tendences. Arī tiek analizēts, kā patēriņa kredīti ar kavējumiem var ietekmēt tautsaimniecības attīstību. Pētījuma mērķis – balstoties uz teorētisko aspektu analīzi, sniegt priekšstatu par finanšu risku un to ekonomisko ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Pētījuma uzdevumi: 1. Izanalizēt kredītu finanšu risku kategorijas uz tautsaimniecību un ekonomisko ietekmi dažādu pētnieku skatījumā; 2. Izvērtēt finanšu darījumu riskus; 3. Noteikt finanšu pārraudzības vispārējus riskus un to ietekmi uz finanšu instrumentiem; 4. Finanšu infrastruktūras darbības risku izvērtējums; 5. Izvērtēt kredītportfeļa kvalitāti; 6. Izdarīt secinājumus un dot priekšlikumus. Bakalaura darbs sastāv no 61 lapām, 15 attēliem, 6 tabulām, 2 formulām, 63 literatūras un informācijas avotiem. Bakalaura darbs ir izstrādāts latviešu valodā Rīgā 2019. gadā. Atslēgvārdi: kredīts, tautsaimniecība, kredītriski, ietekme, banka, nebanka.
Atslēgas vārdi Atslēgvārdi: kredīts, tautsaimniecība, kredītriski, ietekme, banka, nebanka.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: credit, economy, credit, impact, bank, non-bank.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 19:11:52