Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tirgus nepilnības Latvijā un to samazināšanas risinājumi
Nosaukums angļu valodā Market flaws in housing management in Latvia and solutions to address them
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Ineta Geipele
Recenzents Jānis Zvirgzdiņš
Anotācija Anotācija Šajā bakalaura darbā tiek pētīts dzīvojamo māju pārvaldīšanas tirgus segments ar mērķi noskaidrot esošās nepilnības un sniegt priekšlikumus to mazināšanai. Darba analītiskajā daļā tiek izvērtēti dažādos avotos atrodamie jēdzienu pārvaldīšana un pārvaldnieks skaidrojumi un lietojums. Tiek apskatītas Latvijā plašāk sastopamās dzīvojamo māju pārvaldīšanas juridiskās formas. Tiek analizēti normatīvie akti, kas reglamentē pašvaldību darbību dzīvojamo māju pārvaldīšanā un dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma normas. Ir detalizēti izvērtēts dzīvojamo māju iedalījums pārvaldnieka kvalifikācijas kontekstā. Aprakstīta metodika tirgus nepilnību konstatēšanai. Pētījuma aprēķinu daļā ir veikta Latvijas pašvaldību dibināto kapitālsabiedrību darbības izpēte dzīvojamo māju pārvaldīšanā. Rakstiskas intervijas veidā noskaidrota Vācijas un Igaunijas dzīvojamo māju pārvaldīšanas organizēšanas pieredze. Izpētīts dzīvojamo māju pārvaldīšanas tirgus segments Ventspils pilsētas adminitratīvajā teritorijā. Noskaidroti Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas un Konkurences padomes speciālistu viedoklis par dzīvojamo māju pārvaldīšanas aktualitātēm Latvijā. Tehnoloģiskajā daļā atbilstoši algoritmam detalizēti pa soļiem veikts dzīvojamo māju pārvaldīšanas tirgus segmenta izvērtējums un aprakstītas konstatētās nepilnības. Tehnoloģiskās daļas noslēgumā piedāvāta vērtēšanas skala, minimālās robežas noteikšanai pie kādas valsts/pašvaldības intervence ir izbeidzama. Izmantojot vērtēšanas skalu novērtēta situācija Ventspils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Darbā secināts, ka dzīvojamo māju pārvaldīšanas tirgus segmentā konstatējama informācijas asimetrija, kas izveidojusies valsts regulatīvās nepilnības dēļ. Informācijas asimetrija Ventspils administratīvajā teritorijā pēc autora vērtējuma skalas nav būtiska (vid.26.08%). Tirgus segmentā pastāv konkurence, tomēr saglabājas augsta nekvalitatīva pārvaldīšanas pakalpojuma piedāvājuma iespējamība. Iespējama agresīva tirgus ietekmes pārdale. Darbā doti priekšlikumi informācijas asimetrijas mazināšanai. Darbs satur 78 lapas, 30 attēlus, 7 tabulas, 25 bibliogrāfiskos un avotu nosaukumus un 7 pielikumus.
Atslēgas vārdi dzīvojamo māju pārvaldīšana, tirgus nepilnības
Atslēgas vārdi angļu valodā housing management, market flaws
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 11:49:20