Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "7 stāvu viesnīcas ēkas jaunbūve"
Nosaukums angļu valodā "7th storey hotel building"
Autors Zane Eglīte
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Kārlis Kostjukovs
Recenzents Kaspars Ozers
Anotācija Diplomprojekts sastāv no pētnieciskās daļas “Dobo dzelzsbetona pārseguma paneļu pastiprināšana” un inženierprojekta daļas “7 stāvu viesnīcas ēkas jaunbūve”. Pētnieciskajā daļā apskatītas izplatītākās sistēmas dobo pārseguma paneļu nestspējas un lieces pretestības palielināšanai. Sīkāka analīze un ekonomiskais salīdzinājums veikts divām tehnoloģijām: 1) pastiprināšanai, izmantojot oglekļa polimēršķiedru loksnes; 2) pastiprināšanai, izmantojot tērauda dubult-T profila sijas. Darba galvenais mērķis ir noteikt ekonomiski izdevīgāko risinājumu pārseguma pastiprināšanas tehnoloģijas izvēlei pie noteiktās slodzes, balstoties uz teorētisko informāciju un atbilstošo aprēķinu metodiku. Pētnieciskā daļa sastāv no 42 lappusēm, kurās ievietotas 21 tabula, 18 attēli., 41 formula un izstrādei izmantots 21 literatūras avots. Inženierprojekts “7 stāvu viesnīcas ēkas jaunbūve” izstrādāts pēc Latvijas Republikā spēkā esošās likumdošanas, būvnormatīviem un vispārpieņemtajiem standartiem. Projekts sastāv no tehniskā projekta sastāvdaļām – skaidrojošais apraksts, arhitektūras daļa, būvkonstrukciju daļa, būvdarbu veikšanas projekts, darba organizācijas projekts un ekonomiskā daļa. Arhitektūras daļā izstrādāts teritorijas ģenerālplāns, ēkas plānojums, galveno apdares un būvmateriālu izvēle, kā arī noteikti siltumtehniskie un hidroizolācijas risinājumi. Būvkonstrukciju daļā izstrādāti galveno nesošo konstrukciju izvietojuma plāni un būvelementu rasējumi pēc aprēķinos gūtajiem rezultātiem. Būvdarbu veikšanas projekta ietvaros izstrādāts būvdarbu ģenerālplāns, pamatu betonēšanas tehnoloģiskā karte, siju un pārseguma paneļu montāžas tehnoloģiskā karte, kalendārais grafiks ar galveno būvmašīnu kustības grafiku, strādnieku plūsmu un materiālu piegādi. Ekonomikā daļa sastāv no koptāmes, kurā aprēķinātas galveno darbu kopējās izmaksas, un trīs lokālajām tāmēm. Inženierprojekts sastāv no 76 lappusēm., kurās ievietotas 16 tabulas., 17 attēli., 192 formulas, 37 literatūras avoti., un grafiskā daļa sastāv no sešām pagarinātajām A1 - 1189x594 mm, trīs A1 lapām 841x594mm un vienas 1189x804 mm lapas.
Atslēgas vārdi dobais dzelzsbetona panelis, pastiprināšana,oglekļa polimēršķiedru loksnes, viesnīcas ēka,
Atslēgas vārdi angļu valodā hollow core slab, hotel, strenghtening systems, CFRP
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 01.02.2019 00:09:10