Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Tiltu betona virsmu remontdarbu metodes un to kvalitātes analīze Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Repair Methods of Bridge Concrete Surfaces and Analysis of their Quality in Latvia”
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs A. Paeglītis
Recenzents Aleksandrs Varavva, Dzelzsbetona konstrukciju ražošanas tehnologs, SIA "Tilts"
Anotācija Maģistra darbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF), Transportbūvju institūtā (TBI) par tēmu „Tiltu betona virsmu remontdarbu metodes un to analīze Latvijā”. Maģistra darba mērķis ir analizēt Latvijas Valsts ceļu (LVC) tīklā esošo tiltu betona virsmu remontdarbu metodes. Darba izstrādes procesā autors iepazinās un izpētīja vairākas betona virsmu remontdarbu metodes. Tika izpētītas remontdarbu metožu īpašības un priekšrocības, kuras tiek izmantotas Latvijas tiltu atjaunošanas būvprojektos, apskatītas aizsargpārklājumu pielietošanas iespējas, analizētas virsmu apstrādes metodes. Pētījumā tika apsekoti Latvijas teritorijā esošie tilti, un analizētas konstrukcijām pielietoto remonsistēmu metodes, kā arī izvērtēta to efektivitāte. Apsekoti 13 LVC tiltu atjaunošanas programmās realizētie būvobjekti, kas realizēti no 2010. līdz 2015.gadam. Remonta metodes izvēles neatbilstības netika konstatētas, tomēr tika konstatētas problēmas būvdarbu tehnoloģijās vairākos realizētajos atjaunošanas būvobjektos. Maģistra darbs satur 10 nodaļas un 10 apakšnodaļas, 165 attēlus, 5 tabulas, 3 diagrammas, 22 izmantotos literatūras avotus. Kopējais darba apjoms ir 100 lapas. Maģistra darbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF), Transportbūvju institūtā (TBI) par tēmu „Tiltu betona virsmu remontdarbu metodes un to analīze Latvijā”. Maģistra darba mērķis ir analizēt Latvijas Valsts ceļu (LVC) tīklā esošo tiltu betona virsmu remontdarbu metodes. Darba izstrādes procesā autors iepazinās un izpētīja vairākas betona virsmu remontdarbu metodes. Tika izpētītas remontdarbu metožu īpašības un priekšrocības, kuras tiek izmantotas Latvijas tiltu atjaunošanas būvprojektos, apskatītas aizsargpārklājumu pielietošanas iespējas, analizētas virsmu apstrādes metodes. Pētījumā tika apsekoti Latvijas teritorijā esošie tilti, un analizētas konstrukcijām pielietoto remonsistēmu metodes, kā arī izvērtēta to efektivitāte. Apsekoti 13 LVC tiltu atjaunošanas programmās realizētie būvobjekti, kas realizēti no 2010. līdz 2015.gadam. Remonta metodes izvēles neatbilstības netika konstatētas, tomēr tika konstatētas problēmas būvdarbu tehnoloģijās vairākos realizētajos atjaunošanas būvobjektos. Maģistra darbs satur 10 nodaļas un 10 apakšnodaļas, 165 attēlus, 5 tabulas, 3 diagrammas, 22 izmantotos literatūras avotus. Kopējais darba apjoms ir 100 lapas.
Atslēgas vārdi betona defekti, betona virsmu remonts, torkretbetons, remontjava, injekcija
Atslēgas vārdi angļu valodā concrete defects, concrete surface repair, shotcrete, mortar, injection
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2019 07:31:59