Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Viedtālruņu lietotnes izstrāde programmēšanas pamatu apmācībai
Nosaukums angļu valodā Development of a Smart Application for Programming Basics Learning
Autors Dmitrijs Zaiko
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Antons Patļins
Recenzents Mg. sc. ing. Oļegs Gaidučenko
Anotācija Pēdējos gados digitālo tehnoloģiju pielietojuma klāsts izglītības iestādēs ievērojami paplašinājās. Modernas universitāšu elektroniskās mācību sistēmas ir derīgas ne tikai organizatorisko jautājumu risināšanai – bet arī studentu testēšanai un vērtēšanai. Taču informācijas tehnoloģiju iespējas tieši apmācības vajadzībām ir nepietiekami pārstāvētas. Ir novērojams pieprasījums pēc interaktīviem tehnoloģiskiem risinājumiem, kas palīdzētu studentiem efektīvāk uztvert piedāvātos mācību materiālus. Sakarā ar strauju viedo mobilo tehnoloģiju izplātīšanos pasaulē, daudzi pētnieki novērtē personālo mobilo ierīču pielāgošanas iespējas izglītības mērķiem. Šo jauno vēsmu izglītības nozarē nosauca par mobilām mācībām. Jaunā mācību pieeja ir īpaši interesanta, ievērojot arvien augošo kvalificēto speciālistu trūkumu tādās nozarēs kā datorzinātne un informācijas tehnoloģijas. Darba mērķis ir izpētīt mobilo tehnoloģiju pielietojumu izglītības sektorā un izstrādāt viedtālruņa lietotni programmēšanas pamatu apmācībai. Rezultātu sasniegšanai tika pretstatīti un izpētīti jau esošie izglītojošo lietotņu piemēri. Tika veikta programmēšanas pamatu mācību programmu analīze un sintezēts mācību nodarbību plāns turpmākai realizēšanai viedtālruņa lietotnē. Tika salīdzinātas modernās tehnoloģijas un ietvari mobilo lietotņu izstrādei, kā arī izvēlēta piemērotākā platforma un tehnoloģija – Xamarin – viedtālruņa lietotnes izstrādāšanai. Nobeigumā tika izveidots viedtālruņa lietotnes projekts, uz kura pamata tika izstrādāta viedtālruņa lietotne programmēšanas pamatu apmācībai Darba apjoms - 67. lpp., 15 tabulas, 19 attēli un 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi Mobilas mācības, Xamarin, Android, iOS, Mobilas lietotnes izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā M-learning, Xamarin, Android, iOS, Mobile application development
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2019 09:48:06