Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums ,,Latvijā ražotu jahtu eksporta veicināšanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā ,,Opportunities to promote the export of yachts produced in Latvia”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Astra Auziņa-Emsiņa
Recenzents RTU vieslektore, LLU docente Dr.oec. L.Jankova
Anotācija Bakalaura darba autore, Agnese Ivane, izstrādāja bakalaura darbu, kura temats ir “Latvijā ražotu jahtu eksporta veicināšanas iespējas”. Bakalaura darba mērķis ir apzināt un novērtēt Latvijā ražotu jahtu eksporta veicināšanas iespējas. Bakalaura darba pirmajā daļā tiek apskatīts eksporta veicināšanas process, kā arī izmantojamie instrumenti eksporta veicināšanai. Bakalaura darba otrajā daļā aprakstīta jahtu uzbūve un to iedalījums, kā arī analizēta citu transportlīdzekļu ražošanas nozare Latvijā, ietverot sevī SVID analīzi un veikts Latvijā ražotu jahtu esošo eksporta tirgu raksturojums. Bakalaura darba trešajā daļā tiek vērtētas eksporta paplašināšanas iespējas, ietverot sevī PESTEL analīzi Karību jūras reģionam, Austrālijai, Indonēzijai, Malaizijai un Filipīnām. Bakalaura darba izstrādes laikā tika veikta 4 lielāko Latvijas jahtu ražošanas uzņēmumu aptauja, kā arī pētījuma ietvaros darba autore sazinājās ar Latvijas Zēģelētāju savienību un 5 lielākajiem starptautisko burāšanas sacensību organizētājiem. Tika apkopoti un analizēti iegūtie dati. Bakalaura darba nobeigumā tika izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi Latvijas jahtu ražotāju produkcijas eksporta veicināšanas iespējām. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 63 lappuses. Tajā ir iekļauti 10 attēli, 20 tabulas, 1 formula un 11 pielikumi uz 11 lpp. Darbā izmantotas 54 literatūras saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Latvijas jahtu ražotāji, jahtu eksports, eksporta veicināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvian yacht manufacturers, yacht exports, export promotion
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 13:04:09