Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Datu aizsardzības pasākumu ietekme uz personālvadības procesu apdrošināšanas sabiedrībā"
Nosaukums angļu valodā "Impact of Data Protection Activities on Personnel Management Process at Insurance Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Zane Rostoka
Recenzents Armands Kalniņš, Alberta koledžas lektors, Mg.paed.
Anotācija Diplomprojekta autors: Līga Visocka Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.paed. Zane Rostoka Diplomprojekta temats: Datu aizsardzības pasākumu ietekme uz personālvadības procesu apdrošināšanas sabiedrībā Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 75 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 2 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 42 avoti latviešu un 1 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā sniegts apdrošināšanas sabiedrības un tās darbības raksturojums, analizēta personāla struktūra. Teorētiskajā daļā apkopots teorētiskais materiāls par Vispārīgo datu aizsardzības regulu, personas datu apstrādes principiem. Aprēķinu daļā izstrādātas vadlīnijas personāla atlases un personas datu apstrādes procesiem apdrošināšanas sabiedrībā. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Visocka, L. (2019). Datu aizsardzības pasākumu ietekme uz personālvadības procesu apdrošināšanas sabiedrībā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 75 lpp.
Atslēgas vārdi Vispārīgā datu aizsardzības regula, personas datu aizsardzība, personālvadības procesi, vadlīnijas
Atslēgas vārdi angļu valodā General Data Protection Regulation, GDPR, protection of personal data, personnel management processes, guidelines
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2019 14:49:51