Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ķīmijas uzņēmuma attīstības iespēju novērtējums Latvijā
Nosaukums angļu valodā Assessment of Chemistry Company Development Opportunities in Latvia
Autors Alise Miezāne
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Jana Eriņa
Recenzents M. Šenfelde, profesore
Anotācija Bakalaura darba autors: Alise Miezāne Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Asoc. profesore, Dr.oec. Jana Eriņa Bakalaura darba temats: Ķīmijas uzņēmuma attīstības iespēju novērtējums Latvijā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījumu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 50 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9 avoti angļu valodā un 18 latviešu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Ķīmijas nozare pēdējo gadu laikā ir strauji attīstījusies, palielinot uzņēmumu skaitu un izmantojot modernākās tehnoloģijas. Tomēr ir novērojams speciālistu trūkums, kā arī ir nepieciešamība veicināt iespējas iegūt augstāko izglītību un reklamēt studijas ķīmijas nozares studiju programmās, lai ķīmijas uzņēmumiem būtu lielākas iespējas veicināt izaugsmi un gūt atzīstamus panākumus, izmantojot speciālistu zināšanas un prasmes. Latvijā ķīmijas nozarē procentuāli lielai daļai uzņēmumu ir specifiska darbība, kas paplašina iespējas ārzemju tirgū, kā arī paaugstina novitāti, jo Latvijas tirgū vēl ir daudz biznesa ideju iespēju. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Miezāne A. (2019). Ķīmijas uzņēmuma attīstības iespēju novērtējums Latvijā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 50 lpp.
Atslēgas vārdi Ķīmijas uzņēmuma attīstības iespēju novērtējums Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Assessment of Chemistry Company Development Opportunities in Latvia
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 19:58:17