Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Latvijas iedzīvotāju izpratne par pensiju sistēmu un līdzdalība tajā
Nosaukums angļu valodā Awareness and Involvement of Latvian Residents Towards the Pension System in Latvia
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Jānis Grēviņš
Recenzents A.Jakobsons
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Latvijas iedzīvotāju izpratne par pensiju sistēmu un līdzdalība tajā”. Viens no 2001. gadā īstenotās pensiju sistēmas reformas mērķiem bija pāreja no valsts pilnīgas atbildības par pensiju nodrošināšanu uz indivīda un valsts kopīgu atbildību. Katrs cilvēks nopelna savu nākotnes pensiju, veicot regulāras sociālās apdrošināšanas iemaksas ekonomiski aktīvas dzīves laikā. Paralēli obligāto pensijas uzkrājumu veikšanai 1. un 2. pensiju līmenī, katrs indivīds var brīvprātīgi veidot pensiju uzkrājumus privātajos pensiju fondos, ar mērķi nodrošināt sev pensijas kapitālu papildus valsts garantētai pensijai. Ņemot vērā to, ka indivīdam ir izšķiroša loma savu pensijas uzkrājumu veidošanā, bakalaura darba autori ir nolēmuši veikt pētījumu ar mērķi noskaidrot, cik labi Latvijas iedzīvotāji ir informēti par pensijas sistēmas darbības pamatprincipiem un cik aktīvi viņi iesaistās savu pensijas uzkrājumu veidošanā. Pētnieciska darbā ietvaros tika veikta 358 Latvijas iedzīvotāju aptauja vecuma grupā no 25 līdz 55 gadiem, tika intervēti pensiju nozares eksperti un tika analizēti publiski pieejamie dati. Autori konstatēja, ka lielākajai daļai Latvijas iedzīvotājiem ir skeptiska uztvere par Latvijas pensiju sistēmu - ir zems uzticības līmenis un nav pārliecības par Latvijas pensiju sistēmas stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību. Darba autori ierosinājuši pasākumu klāstu, kuru mērķis ir uzlabot pašreizējo situāciju attiecībā uz iedzīvotāju informētību par pensiju sistēmu un iesaistīšanos tajā. Bakalaura darbs satur 102 lapas, 10 grafikus, 4 tabulas, 4 attēlus un 10 pielikumus. Darbs ir izstrādāts angļu valodā.
Atslēgas vārdi Latvijas pensiju sistēma, izpratne, attieksme, iesaiste, Latvijas iedzīvotāji, pensija
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvian pension system, awareness, attitude, involvement, Latvian residents, retirement, old-age pension
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 28.04.2019 23:36:23