Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla pēctecības plānošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Staff Succession Planning"
Autors Ilze Inese Priževaite
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Reinfelde Sandra
Recenzents Ozoliņa-Ozola Iveta, lektore, Mg.oec.
Anotācija Diplomprojekta autors: Ilze Inese Priževaite Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg. psih., Sandra Reinfelde Diplomprojekta temats: Personāla pēctecības plānošanas projekts Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, 22 apakšnodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 83 lpp. Darbā iekļauti 14 attēli, 5 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 28 avoti latviešu, 5 angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darbā atspoguļots tēmas nozīmīgums, pēctecības plānošanas nepieciešamība uzņēmumā, izanalizētas galvenās problēmas pēctecības plānošanas nodrošināšanai. Izstrādāti priekšlikumi un projekti personāla pēctecības plānošanas pasākumu īstenošanai. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Priževaite,I.I., Reinfelde,S.(2019). Personāla pēctecības plānošanas projekts. Diplomprojekts. Rīga: RTU, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 83 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla pēctecības plānošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project on Staff Succession Planning
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2019 17:42:32