Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmumu ienākuma nodokļa optimizācijas iespējas loģistikas uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā “Corporate Income Tax Optimization Options in a Logistics Enterprise”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Vaira Gromule
Recenzents I.Jevinga, RTU MNK (prakt.) docente, Mg.oec.
Anotācija Tēma par uzņēmumu ienākuma nodokļa optimizēšanu šobrīd ir aktuāla uzņēmējiem, jo kopš 2018.gada 1.janvāra ir stājies spēkā konceptuāli jauns šī nodokļa likums, kurš paredz jaunu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību. Šī bakalaura darba pētījuma objekts ir loģistika uzņēmuma SIA DHL Latvia finanšu pārskati un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas. Pētījuma priekšmets ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumu analīze un plānošana. Darba mērķis ir analizēt uzņēmumu ienākuma nodokļa aktuālās izmaiņas un to ietekmi uz pētāmā uzņēmuma finanšu rādītājiem, kā rezultātā izteikt priekšlikumus uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumu optimizācijai. Darbam ir praktiska nozīme pētāmajam uzņēmumam, jo tiek apskatīti juridiski un ekonomiski pamatoti piemēri uzņēmuma ienākuma nodokļa samazināšanai jaunā likuma ietvarā.Lai sasniegtu izvirzīto mērķi tiek novērtētas izmaiņas uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā pēc 2018.gada nodokļa reformas, apskatīti izdevumi, kas veido ar nodokli apliekamo bāzi, veikta pētāmā uzņēmuma finanšu pārskatu struktūras un dinamikas analīze, rentabilitātes un likviditātes rādītāju analīze, un balstoties uz uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarāciju analīzi un jaunā nodokļa likuma perspektīvām, tiek izteikt priekšlikumi tā plānošanai, rezultātā optimizējot maksājamo nodokli. Darbs sastāv no 59 lapām, tas ir strukturēts trīs daļās un tajā ir iekļautas 17 tabulas, 10 attēli un 10 formulas. Darbs tiek balstīts uz 30 literatūras avotiem un tā rezultātā ir izdarīti 14 secinājumi, no kuriem izteikti 4 priekšlikumi. Darbam ir pievienoti 6 pielikumi.
Atslēgas vārdi uzņēmumu ienākuma nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā corporate income tax
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2019 09:21:01