Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Riska pārvalde nodokļu kontrolē”
Nosaukums angļu valodā “Risk Management in Tax Control”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Andželika Vilks
Recenzents J.Hudenko, “LatRailNet” valdes priekšsēdētaja, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Riska pārvalde nodokļu kontrolē”. Viena no svarīgākajām Valsts ieņēmumu dienesta funkcijām ir nodokļu kontrole. Tā ir būtiska, jo joprojām liela daļa negodprātīgu nodokļu maksātāju ļaunprātīgos nolūkos cenšas apiet obligātos nodokļu maksājumus, neiesniedzot patiesas ziņas, pārskatus un deklarācijas par savu finansiālo stāvokli. Savukārt, lai Valsts ieņēmumu dienests nodrošinātu nodokļu kontroli un spētu efektīvi iekasēt nodokļu maksājumus, lielu lomu šajā procesā ieņem riska vadība. Riska vadības procesa laikā tiek identificēti pastāvošie riski, tiek veikta nodokļu maksātāju riska analīze, novērtēšana un uzraudzība. Riska analīzes procesam ir liela loma nodokļu kontrolē, jo tā iespējams savlaicīgi identificēt nodokļu maksātājiem pastāvošos nodokļu nenomaksas riskus, tos mazināt, lai to ietekme un varbūtība būtu minimāla. Bakalaura darba ietvarā autore guva izpratni par Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontroles procesiem, riska vadības teorētiskajiem aspektiem un par riska vadības lomu Valsts ieņēmumu dienestā. Apkopotā informācija tika izmantota, lai novērtētu un analizētu nodokļu kontroles pasākumu rezultātu efektivitāti. Baklaura darba mērķis ir izpētīt Valsts ieņēmumu dienesta riska vadības sistēmu un ar to saistītos procesus, izpētot riska vadības procesa nozīmi un lomu nodokļu kontrolē. Bakalaura darba izvirzīta hipotēze – risku pārvaldībai ir noteicoša loma nodokļu kontroles procesā. Lai sasniegtu darba mērķi, darba autore izvirzīja sekojošus uzdevumus: izpētīt nodokļu kontroles procesu un izprast riska analīzes un vadības lomu tajā, iepazīties ar risku vadības sistēmām un procesu, apkopot nodokļu kontroles rezultātus un novērtēt to efektivitāti. Bakalaura darba laikā iegūtos secinājumus un Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontroles pasākumu analīzi un novērtējumu var izmantot, lai izvērtētu riska analīzes kvalitāti un efektivitāti un nepieciešamības gadījumā to pilnvedotu. Bakalaura darba izstrādes gaitā autore nonāca pie secinājuma, ka risku analīzei un riska novērtēšanas sistēmām ir būtiska loma nodokļu kontroles procesa laikā. Bakalaura darba kopējais apjoms ir 57 lappuses, tas sastāv no trim galvenajām daļām, darba procesa gaitā tika izveidoti un ievietoti 5 attēli un 4 tabulas, darba izstrādei bija nepieciešams izmantot 24 literatūras avotus un interneta resursus. Darbam pievienots viens pielikums.
Atslēgas vārdi Nodokļu kontrole, Risku vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax control, Risk management
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2019 11:27:45