Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba aizsardzības sistēmas uzlabošana kravu pārkraušanas uzņēmumā ostā
Nosaukums angļu valodā Improvements of Occupational Safety System at Cargo Handling Company in a Port Company
Autors Andris Ambrazēvičs
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Valentīna Urbāne
Recenzents RTU prof., Dr.oec Jānis Ķipsna
Anotācija Maģistra darba autors: Andris Ambrazēvičs Maģistra darba zinātniskais vadītāja: Dr.chem., asoc.prof., Valentīna Urbāne Maģistra darba temats: Darba aizsardzības sistēmas uzlabošana kravu pārkraušanas uzņēmumā ostā. Maģistra darba apjoms: 84 lapaspuses, 32 attēli, 27 tabulas, 15 formulas, 10 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 53 informācijas avoti: materiāli un pētījumi par darba aizsardzību, normatīvie akti, likumi, elektroniskie izdevumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Teorētiskā daļa: Tiek aprakstīti specifiskie riska faktori, kas varētu iedarboties uz nodarbinātajiem veicot kravu pārkraušanas, pārvešanas un uzglabāšanas darbus. Darbā tiek izvērtēti un aprakstīti arī citi nelabvēlīgie faktori, kas negatīvi iedarbojas uz darbiniekiem, un iespējamie to kaitējumi veselībai. Analītiskā daļa: Analizēta tiek uzņēmuma struktūra, tās pamatdarbība. Izvērtējot pārkrauto kravu specifiku, tiek analizēta kopējā tirgus situācija kravu pārkraušanas jomā. Uzņēmuma esošās darba aizsardzības sistēmas izvērtējums. Bīstamības noteikšana graudu pārkraušanas darbos, kas kaitīgi iedarbojas uz strādājošajiem. Riska līmeņa noteikšana pamatojoties uz aprēķinu metodēm. Ķīmisko faktoru iedarbības noteikšana, to novērtējums. Darbinieku anketēšana un datu apkopošana. Praktiskā daļa: Objekta apsekošana. Mērījumu veikšana. Kaitīgo faktoru novērtējums pēc izvēlētās metodikas un aprēķinu matricām. Veicot objekta apsekošanu, pamanīto darba aizsardzības sistēmas nepilnību noteikšana un uzlabojumu ieteikumi. Kaitīgo faktoru samazināšanas ieteikumi. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Ambrazēvičs A.: Darba aizsardzības sistēmas uzlabošana kravu pārkraušanas uzņēmumā ostā: Maģistra darbs/Zinātne. Vadītāja Urbāne V. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2019. - 84 lpp. Maģistra darbs ir sarakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Darba aizsardzība.Graudu putekļi. Ķīmisko faktoru iedarbība. Agaismojums.
Atslēgas vārdi angļu valodā Occupational Safety. Grain dust. Exposure to chemical factors. Lighting.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2019 11:53:38