Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Eiropā lietoto „bonus-malus” modeļu adaptācija Latvijas autovadītāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas prēmiju vadības sistēmai
Nosaukums angļu valodā Adaptation of European Bonus-malus Models to Latvian Motor Third Party Liability Insurance Premium Management System
Struktūrvienība 12500 Lietišķās matemātikas institūts
Darba vadītājs Andrejs Matvejevs
Recenzents Ilze Zariņa, BTA
Anotācija Bakalaura darbā tiek analizēta Bonus – Malus sistēmas attīstība, apskatītas vairākas esošās sistēmas un izstrādāta analīze par potenciālo sistēmas optimizāciju balstoties uz datiem iepriekšējā pārskata periodā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt Bonus – Malus sistēmas attīstību, tendences, kā arī izanalizēt potenciālās optimizācijas iespējas šī brīža Latvijas sistēmas pilnveidošanai. Darbs sastāv no titullapas, satura, anotācijas, ievada, teorētiskās un praktiskās daļas, secinājumiem, izmantotās literatūras un avota saraksta un pielikumiem. Darba teorētiskajā daļā tika aprakstīta vispārējā sistēmas būtība, attīstība un aplūkotas dažas Eiropā darbojošās Bonus – Malus sistēmas. Praktiskajā daļā tika izanalizēta esošā situācija Latvijas sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātas apdrošināšanas nozares darbībā, kā arī izstrādāta analīze un atrasts mainīgais esošās sistēmas prēmiju cenošanas optimizācijai. Darba apjoms ir 58 lappuses, kuras satur 9 tabulas, 20 attēlus, 25 formulas un 5 pielikumus. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā tika izmantoti 12 avoti.
Atslēgas vārdi apdrošināšana, bonus malus
Atslēgas vārdi angļu valodā insurance, bonus malus
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2019 11:05:47