Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Service company performance improvement project
Autors Agnese Pidrika
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Jana Eriņa
Recenzents Pētnieks Tālis Laizāns, RTU UIVI
Anotācija Bakalaura darba autors: Agnese Pidrika Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Asoc. profesore, Dr.oec. Jana Eriņa Bakalaura darba temats: Pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījumu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 32 attēli, 15 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 2 avoti angļu valodā, 29 latviešu valodā. Darbam pievienoti 11 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā veikta nozares izpēte, uzņēmuma iekšējās un ārējās vides izpēte iekļaujot SVID un PEST analīzi. Pētijuma daļā veikta uzņēmuma klientu anketēšana, lai iegūtos datus analizētu ar Servqual modeļa palīdzību. Uzņēmuma konkurētspējas novērtēšanai interneta vidē, izmantots Google Analytics un Similar Web rīki. Aprēķinu daļā izstrādāti 3 risinājumi uzņēmuma pakalpojumu pilnveidei kā arī pētīta to kopējā ietekme uz uzņēmuma darbību kopumā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Pidrika A. (2019). Pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs/A.Pidrika, J.Eriņa. - Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 65 lpp.
Atslēgas vārdi kopstrādes telpas; uzņēmuma darbības pilnveidošana; projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā co-working;business performance improving;project
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2019 15:57:57