Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Ūdensmalu publiskā ārtelpa vides pieejamības kontekstā
Nosaukums angļu valodā The Public Open Space Along Waterfronts in the Context of Environmental Accessibility
Autors Laura Kudiņa
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Dace Kalvāne
Recenzents Pētn. S.Barvika
Anotācija Ūdens mūsdienu pilsētvidē ieņem nozīmīgu lomu, un piekļuvei pie tā jābūt nodrošinātai ikvienam sabiedrības indivīdam, tajā skaitā personām ar invaliditāti, vecākiem ar bērnu ratiņiem, velosipēdistiem, kā arī tūristiem. Vides pieejamība ir vienlīdzīgas un saskanīgas sabiedrības priekšnosacījums. Tomēr pieejamību nenosaka tikai ārtelpas detaļas un labiekārtojums, tā ir plānošana ilgtermiņā, ievērtējot ilgtspējības principus. Bakalaura darbā “Ūdensmalu publiskā ārtelpa vides pieejamības kontekstā” tika apkopota informācija par vides pieejamību publiskajā ārtelpā, ņemot vērā normatīvos dokumentus un rekomendācijas ārtelpu detaļām, kā arī ūdensmalu ilgtspējības principus vides un pilsētas kontekstā. Darba mērķis ir noteikt, ar kādiem līdzekļiem izveidot kvalitatīvu un ilgtspējīgu ūdensmalu publisko ārtelpu, kas pieejama ikvienam. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā daļā tika apskatītas prasības pieejamas publiskās ārtelpas izveidei. Otrajā daļā izpētīti ilgtspējības principi ūdensmalu attīstībā, kā arī līdzšinējā pieredze Latvijā. Darba trešajā daļā analizēti Latvijas un Eiropas revitalizēto ūdensmalu piemēri pēc autora izvirzītajiem kritērijiem. Noslēgumā, pamatojoties uz apkopoto un analizēto informāciju, veikti secinājumi, kas jāņem vērā, risinot vides pieejamības jautājumus publiskajās ūdensmalās.
Atslēgas vārdi ūdensmalas, vides pieejamība, publiskā ārtelpa, vides ilgtspējība.
Atslēgas vārdi angļu valodā waterfronts, environmental accessibility, public open space, environmental sustainability.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2019 20:45:27