Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Mediju lietotprasmes līmeņa analīze Latvijas skolās
Nosaukums angļu valodā Analysis of Media Literacy Levels Among Latvian High School Students
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Jānis Grēviņš
Recenzents S.Vilciņa
Anotācija Bakalaura darba nosaukums: Mediju lietotprasmes līmeņa analīze Latvijas skolās. Mediju lietotprasmes ir prasmes, kas ļauj cilvēkiem piekļūt, kritiski novērtēt un radīt medijus Pētījuma mērķis ir noteikt mediju lietotprasmes līmeni Latvijas vidusskolēnu vidū un noteikt kādi faktori to ietekmē. Saskaņā ar pētniecības sistēmu, mediju lietotprasme tika sadalīta divās daļās - zināšanu struktūrās un 7 analīzes prasmes. Lai novērtētu mediju lietotprasmes līmeni, tika izveidota 17 jautājumu 5 punktu Likert skalas anketa, kas tika izsniegta 164 vidusskolēniem Rīgā. Pētījumā tika mēģināts noteikt, kādi faktori ietekmē skolēna mediju lietotprasmes rezultātu. Balstoties uz literatūru, tika noteikti 4 iespējamie faktori - dzimums, mācību valoda skolā, vai tā ir privāta vai valsts skola, un vai studentam ir iepriekšēja pieredze informācijas avotu analīzē. Pēc statistiskās analīzes rezultāti rādīja, ka statistiski nozīmīgas atšķirības izraisa 3 no 4 faktoriem - mācību valoda skolā, vai tā ir privāta / valsts skola un iepriekšēja pieredze avota analīzē. Dzimums neradīja statistiski nozīmīgas atšķirības mediju lietotprasmes rādītājos. Vidējā mediju lietotprasmes rādītājs visai datu kopai bija 3.64 / 5. Rezultāti sniedza vairākus būtiskus secinājumus. Pirmkārt, pastāv statistiski nozīmīga atšķirība starp indivīdu rezultātiem jautājumos par zināšanu struktūrām, salīdzinot ar jautājumiem par analīzes prasmēsm.. Otrkārt, krievu valodā runājošo skolu rezultāti ir zemāki. Treškārt, privāto skolu rezultāti ir augstāki nekā valsts skolu rezultāti. Ceturtkārt, iepriekšējā pieredze informācijas avotu analīzē uzlabo rezultātus, Bakalaura darbs ir rakstīts angļu valodā. Tas sastāv no 32 lpp. un ietver 6 tabulas. 5 attēlus un 3 pielikumus. Atslēgas vārdi: mediju lietotprasme, vidusskolēni
Atslēgas vārdi mediju lietotprasme, vidusskolēni
Atslēgas vārdi angļu valodā media literacy, high school students
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 23.04.2019 10:53:12