Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums Tālvadības gaisa kuģa izstrāde loģistikas uzdevumu risināšanai.
Nosaukums angļu valodā Development of a remotely piloted aircraft for solving logistics problems.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Māris Hauka
Recenzents V.Feofanovs
Anotācija Bakalaura darbā autors atsaucas uz pamatzināšanas izpēti par dronu attīstību loģistikā, kas būs noderīga klientiem un padarīs loģistiku inovatīvu īstermiņā un ilgtermiņā. Pirmkārt, projekta īstenošanai autors analizēja kompāniju Velokerjers, to tarifus un piegādes laiku Rīgā. Otrkārt, autors pēta piegādes iespējs Rīgā. Treškārt, tika veikta mūsdienīga drona izveide ar pasta kārbu, pasta sūtījumiem. Tika izpildīti un pasta stacijas tehniskie rasējumi. Drona prototips ir izveidots no reāliem elementiem tas var veikt visus pasta uzdevumus, kuri apskatīti darbā. Visbeidzot, autors plāno atvērt savu loģistikas uzņēmumu, kura nosaukums ir Delivery Drone (DD), un tika piesaistīts projekta investors (Tulpor Osiyo uzņēmuma). Tā rezultātā visa darba apjoms ir deviņdesmit viens lapaspuses (91 lpp.), kopējais attēlu skaits ir sešdesmit septiņi (67 att..), tabulas ir piecpadsmit (15 tab..), ir divpadsmit formulas (12), ir divdesmit četri literatūras avoti (24), divi no tiem ir grāmatas, citi ir elektroniskie avoti.
Atslēgas vārdi Hexacopter, loģistikas, piegādes drone kompānija, paketes, heksakoptera aprēķins, gaisa telpas, navigācijas, nenosaukts lidaparāts.
Atslēgas vārdi angļu valodā Hexacopter, logistic, Delivery drone company, packets, calculation of Hexacopter, air spaces, navigations, Unnamed aerial vehilce.
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2019 00:19:02