Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmējdarbības attīstības alternatīvas elektroimplantu tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Entrepreneurship Development Alternatives in the Market for Electrical Implants"
Autors Roberts Kirillovs
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Nataļja Lāce, profesors, Dr.oec.
Anotācija Darba tēma ir “Uzņēmējdarbības attīstības alternatīvas elektroimplantu tirgū”. Pētījuma mērķis ir izpētīt, kādas ir elektroimplantu tirgus attīstības tendences pašreiz pasaulē un izvērtēt, kāds biznesa modelis būtu vispiemērotākais nemedicīnisko elektroimplantu tirgū nākotnē. Izmantotās metodes mērķa sasniegšanai ir pieejamo informācijas materiālu izpēte, anketēšana un intervijas. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā, teorētiskajā daļā, sniegts nozarē lietoto terminu skaidrojums, apskatīta implantējamu ierīču attīstības vēsture, apskatīti elektroimplantu lietošanas riski un biznesa modeļi elektroimplantu tirgū. Otrajā, metodoloģijas daļā, aprakstītas darbā izmantotās pētījuma un analīzes metodes, kā arī sniegts pētījuma organizācijas un gaitas apraksts. Trešajā, empīriskajā daļā, analizēti aptaujās un intervijās iegūtie rezultāti, apskatītas iespējamās uzņēmējdarbības alternatīvas nemedicīnisko elektroimplantu tirgū, kā arī veidots biznesa modelis nemedicīnisko elektroimplantu tirgum. Aptaujās tika noskaidrots, ka pašreiz visbiežāk izmantotie elektroimplanti ir RFID/NFC čipi un biomagnēti, kā arī tas, ka respondenti vēlas vairāk iespēju izmantot savus implantētos čipus. Intervijās tika noskaidrots, ka elektroimplantu tirgus ir mazs, bet strauji augošs. Pagaidām tehnoloģiju attīstība kā drošas ļauj pilnībā implantēt pasīvas ierīces ar ārēju strāvas avotu vai daļēji implantēt aktīvas ierīces ar bateriju. Darba zinātniskā novitāte ir izveidotais biznesa modelis nemedicīnisko elektroimplantu tirgum. Modelis ir veidots, ņemot vērā pašreizējo tehnoloģiju attīstību, potenciālo ierīču lietotāju vēlmes, kā arī apvienojot dažus pašreiz tirgū esošo nemedicīnisko elektroimplantu uzņēmumu biznesa modeļa elementus. Darbs sastāv no 89 lapaspusēm. Darbā ir 34 attēli, 11 tabulas un tam ir 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Elektroimplanti, RFID/NFC čips, tehnoloģijas, biznesa modelis.
Atslēgas vārdi angļu valodā Electric implants, RFID/NFC chip, technology, business model.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 12:17:16