Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Intelektuāls atbalsts mācīšanās procesam grupās
Nosaukums angļu valodā Intelligent support for learning in groups
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Alla Anohina-Naumeca
Recenzents Natālija Prokofjeva
Anotācija Bakalaura darba teorētiskajā daļā aplūkots grupu mācīšanās jēdziens, kā arī inteliģento apmācību sistēmu pamati. Šajā darbā sniegta grupu mācīšanās definīcija, aprakstīti tās veidi, aplūkotas priekšrocības un trūkumi, kā arī sniegti padomi attiecībā uz katru identificēto veidu. Turklāt teorētiskajā daļā iekļauta inteliģento apmācību sistēmu definīcija un to uzbūves, priekšrocību un trūkumu apraksts. Teorētiskās nodaļas noslēgumā aplūkotas un analizētas esošās inteliģentās apmācību sistēmas, kas nodrošina atbalstu grupu mācībām. Praktiskajā daļā sniegta informācija par skolēnu pāru darba atbalstam paredzētā inteliģentā programmatūras risinājuma uzbūvi, ieviešanu un testēšanu. Kā arī ir strukturēti un analizēti inteliģentās apmācību sistēmas testu, izpētes un eksperimentu gaitā iegūtie dati. Bakalaura darbā ir 92 lapas, 31 attēli, 3 tabulas, un tam ir 106 uzziņas avoti un 7 pielikumi.
Atslēgas vārdi GRUPU MĀCĪŠANĀS, UZ SADARBĪBU VĒRSTA MĀCĪŠANĀS, KOPĪGA MĀCĪŠANĀS, INTELIĢENTĀ APMĀCĪBU SISTĒMA, UZ SADARBĪBU VĒRSTA INTELIĢENTĀ IZGLĪTĪBAS PROGRAMMATŪRA
Atslēgas vārdi angļu valodā GROUP LEARNING, COLLABORATIVE LEARNING, COOPERATIVE LEARNING, INTELLIGENT TUTORING SYSTEM, COLLABORATIVE INTELLIGENT EDUCATIONAL SOFTWARE
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2019 20:42:33