Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Piegādes ķēžu drošība un analīze uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā “Supply Chain Security and Its Analysis in a Company”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents A.Gulbis, RTU MNK (prakt.) docents, Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba autors Ivars Žuks, bakalaura darba tēma „Piegādes ķēžu drošība un analīze uzņēmumā”. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt piegādes ķēdes drošību uzņēmumā, apzināt tās riskus un trūkumus un piedāvāt ieteikumus piegādes ķēdes drošības līmeņa paaugstināšanai. Mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi darba uzdevumi: 1. apzināt un izpētīt piegādes ķēžu būtību un loģistikas pakalpojumu sniedzēju nozīmi tajā; 2. izpētīt un analizēt piegādes ķēžu drošības riskus un to mazinošos pasākumus; 3. sniegt uzņēmuma raksturojumu un veikt tā darbības analīzi; 4. izvērtēt un analizēt uzņēmuma piegādes ķēdes drošību un riskus. Bakalaura pirmā daļā ir pētīta piegādes ķēžu teorētiskā bāze, pamatā dažādu autoru pētījumi svešvalodā. Šajā nodaļā apskatīta piegādes ķēžu būtība un shēmas, kā arī loģistikas pakalpojumu sniedzēju darbība piegādes ķēdē. Bakalaura darba otrajā daļā tiek pētīta vispārēja piegādes ķēžu drošība. Tiek apskatīts piegādes ķēžu drošības koncepts, aprakstīti un analizēti iespējamie piegādes ķēžu draudi un to mazinošie pasākumi. Bakalaura darba trešajā daļā tiek aplūkota vide, kurā tiek pētīta un analizēta piegādes ķēdes drošība, konkrēti – uzņēmums “Havi Logistics”. Bakalaura darba ceturtajā daļā tiek aprakstīta un analizēta uzņēmuma piegādes ķēdes drošība, balstoties uz visaptverošu drošības jautājumu izpēti un veiktajām intervijām ar uzņēmuma vadību un atbildīgajiem speciālistiem. Tiek veikts uzņēmuma piegādes ķēdes risku novērtējums, kā arī uzņēmuma SVID analīze. Bakalaura darba nobeigumā izstrādāti secinājumi par piegādes ķēdes drošības nodrošināšanu, kā arī izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma piegādes ķēžu drošības paaugstināšanai. Bakalaura darbs ir uzrakstīts uz 72 lapaspusēm un uzskatāmākai datu atspoguļošanai izmantoti 13 attēli un 13 tabulas. Pavisam darbā izmantoti 48 literatūras avoti, tai skaitā 23 svešvalodā.
Atslēgas vārdi piegādes ķēdes, loģistika, muita
Atslēgas vārdi angļu valodā Supply Chain, logistics, customs
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2019 16:20:26