Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Nomas pakalpojumu uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Marketing activities improvement project for a rental service company
Autors Uģis Aramins
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Mg.oec.Aivis Sokins
Anotācija Bakalaura darba autors: Uģis Aramins Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Dr.oec., docente Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Auto nomas uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošana Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 77 lpp., tajā iekļauti 49 attēli, 9 tabulas, 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu valodā, 16 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā noskaidrots, ka auto nomas pakalpojumus galvenokārt izmanto tūrisma vajadzībām, mazāk - ikdienas vajadzībām dzīves vietas valstī. Pētījuma rezultāti rāda, ka auto nomas pakalpojumu zīmolam patērētāja uztverē nav nozīmes. Izstrādāti un pamatoti ierosinājumi uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošanai - zīmola “Sixt” atpazīstamības veicināšanai izstrādāts komunikācijas gada plāns interneta un vides medijos, auto nomas pakalpojumu pieejamības uzlabošanai izstrādāts sadarbības modelis ar degvielas uzpildes staciju tīklu, zīmola tēla veidošanai izstrādāts korporatīvās sociālās atbildības plāns. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Aramins, U., Greitāne, R. (2019). Auto nomas uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošana. Bakalaura darbs. Rīga: RTU UIVI, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 77 lpp.
Atslēgas vārdi uzņēmējdarbība, vadīšana, mārketings
Atslēgas vārdi angļu valodā entrepreneurship, management, marketing
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 12:37:54