Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Mobilās arhitektūras dizaina un konstruktīvie principi
Nosaukums angļu valodā Design and Structural Principles of Portable Architecture
Autors Beāte Zavadska
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Sandra Treija
Recenzents Doktorante A.Viļuma
Anotācija Bakalaura darba “Mobilās arhitektūras dizaina un konstruktīvie principi” mērķis ir definēt raksturīgos mobilās arhitektūras dizaina principus un konstruktīvās tipoloģijas, lai noskaidrotu, kā konstrukcijas mobilitāte un pārvietošana ietekmē arhitektūras objekta dizainu un kādus uzdevumus izvirza mobilā arhitektūra. Mūsdienās vērojamas straujas izmaiņas dažādās dzīves jomās. Klimatiskās izmaiņas, politiskie apvērsumi un globālās urbanizācijas tendences palielina mobilās arhitektūras lietojuma potenciālu. Kā problēma izvirzīta arhitektiem un dizaineriem nepietiekamais informācijas daudzums par mobilās arhitektūras principiem, kvalitātēm un projektēšanas metodēm. Lai sasniegtu mērķi 1.nodaļā apkopota informācija par mobilās arhitektūras nozīmi un izpausmes formām arhitektūrā un izpētīta mobilās arhitektūras attīstības vēsture. 2. nodaļā sistematizēti mobilās arhitektūras tipi pēc pārvietošanas veida un pēc konstrukciju veida, kā arī apskatīti raksturīgi piemēri. 3. nodaļā veikts mobilās arhitektūras principu izvērtējums, nosakot tās uzdevumus un apskatot pārvietojamu būvju konstruktīvo elementu īpašības. Teorētisko izpēti papildina eksperimentāls projekts, ar kura palīdzību analizēti mobilās arhitektūras dizaina principi. Balstoties uz apkopoto informāciju un analīzi, bakalaura darba secinājumos tiek izcelta galveno mobilās arhitektūras dizaina uzdevumu nozīme. Darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 51 lapaspuse, tam ir 69 attēli, 2 pielikumi, izmantoti 68 informācijas avoti un 10 secinājumi.
Atslēgas vārdi mobilā arhitektūra, transformējams, mobilitāte, fleksibls
Atslēgas vārdi angļu valodā portable architecture, transformable, mobility, flexible
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2019 23:24:38