Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums ,,Starptautisko apvienoto pakalpojumu centru konkurētspējas nodrošināšana Latvijā”
Nosaukums angļu valodā ,,Ensuring the competitiveness of international joint service centres in Latvia”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Astra Auziņa-Emsiņa
Recenzents SIA ,,XINFOTECH” iepirkumu un loģistikas vadītāja L.Supe
Anotācija Bakalaura darba autore Oļesja Markova izstrādāja darbu, kura temats ir „Starptautisko apvienoto pakalpojumu centru konkurētspējas nodrošināšana Latvijā”. Bakalaura darba mērķis ir analizēt Latvijas tirgus pievilcību starptautisko apvienoto pakalpojumu centru dibināšanai un izstrādāt rekomendācijas Latvijā dibināto starptautisko apvienoto pakalpojumu centru konkurētspējas paaugstināšanai. Šajā darbā tiek apskatīti apvienoto pakalpojumu centru teorētiskie aspekti – apvienoto pakalpojumu centru dibināšanas un darbības specifika, kā arī tiek analizēti apvienoto pakalpojumu centri Latvijā –apvienoto pakalpojumu centru galvenie darbības veidi, šīs jomas attīstības potenciāls, kā arī tiek atlasīti un analizēti galvenie apvienoto pakalpojumu centru konkurētspēju nodrošinošie iekšējie un ārējie faktori, balstoties uz kuriem tiek salīdzinātas Eiropas Savienības valstis savā starpā. Pēc valstu salīdzināšanas pēc noteiktajiem faktoriem tika noskaidrots, ka vislabvēlīgākie apstākļi apvienoto pakalpojumu centru dibināšanai ir Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Tāpēc padziļināti apvienoto pakalpojumu centru uzturēšanas izmaksas tika aprēķinātas tikai Baltijas valstīs. Balstoties uz pētījuma rezultātiem tiek sniegtas rekomendācijas uzņēmumiem, Latvijas Republikas ministrijām un valsts institūcijām apvienoto pakalpojumu centru konkurētspējas paaugstināšanai. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 61 lappuse. Tajā ir iekļauti 22 attēli, 14 tabulas un 3 pielikumi uz 6 lpp. Darbā izmantotas 37 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi apvienoto pakalpojumu centri, starptautiskie apvienoto pakalpojumu centri, konkurētspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā joint service centres, competitiveness
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 14:19:16