Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums Attālinātas bezvadu sensoru tīkla barošanas sistēmas kvalitātes parametru analīze.
Nosaukums angļu valodā The analysis of quality parameters for outdoor distributed wireless sensor network power supply system.
Autors Arjun Manjunath Sagar
Struktūrvienība 01R00 Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Nadežda Kuņicina
Recenzents
Anotācija Pasaulē ievērojami palielinās atjaunojamo energoresursu izmantošana, tai skaitā saules paneļu izmantošana. Lielākā daļa no uzstādītiem saules paneļiem tiek izmantota sadales tīklos, tai skaitā mājsaimniecības. Šāds instalācijas ietekme tīkla kvalitāti un izraisa vajadzību pielietot īpašos tehnoloģiskos risinājumus tīkla kvalitātes nodrošināšanai. Pasaulē ir izstrādāti tehniskie risinājumi, kas ļauj samazināt sprieguma nelīdzsvarotību, taču kvalitātes parametru uzlabošana, risinājum vienkāršošana un vieglāka tīkla integrācija tiek vēl joprojām pētīta un katrā konkrētā tīkla posmā tiek pielietoti dažādi risinājumu, kuri tiek plānoti pie tīkla instalācijas plānošanas. Maģistra darbā izstrādātais priekšlikums ir vērsts lai palielinātu šādu pieslēgumu kvalitāti, novēršot pārspriegumu risku tīkla. Maģistra darba ietvaros, tika izskatītas populārākās tīkla kvalitātes nodrošināšanas tehnoloģijas, formulēta un risināta sprieguma regulēšanas problēma integrētajiem saules paneļiem, tiek salīdzinātas dažādas tehniskās iespējas kas tiek pielietotas, lai novērstu pārspriegumu tīklu. Maģistra darbā tika piedāvāts matemātiskais modelis, lai analizētu pārssprieguma ietekmi un to mazināšanas iespējas tīklā. Tika pielietota decentralizētās vadības pieeja, kura tika balstīta uz vietējiem mērījumiem, līdz ar to tā ir rentabla, jo tai nav nepieciešami papildu ieguldījumi lai mazināt pārejas process ietekmi. Maģistra darbā tika risināt problēmas, kuras ir saistītas ar PV integrāciju tīklā, un piedāvātas metodes gludai un noturīgai sprieguma regulēšanai, izmantojot viedo vadības pieeju. Eksperiments tika veikts ar sadales tīkla posmam tīklu, ņemot vērā izmantojot Matlab kodu, šī metode tiek modelēta, izmantojot Matlab simulinku ar tādiem pašiem parametriem, un tika eksperimentāli apstiprināts vadības pieej salīdzinājums, kas parāda šīs sistēmas izmantošanas pozitīvo dinamiku un atbilstošu rezultātus. Eksperimenti ir veikti, un vadības stratēģija tika pārbaudīta DTU Enerģijas laboratorijā (izmantotas SYSLAB iekārtas). Maģistra darbs sastāv no 5 nodaļām, Ievada un Secinājumiem, darbs ir izklāstīts uz 70 lapām, satur 42 attēlus un 63 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Invertera vadība, Reaktīvās jaudas kontrole, sprieguma regulēšana, zemsprieguma tīkls, saules enerģijas pārvaldība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Inverter control, Reactive power control, voltage regulation, low voltage grid, solar power management.
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2019 18:04:37