Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas darbības optimizācijas iespējas modernizējot tehniskos kontroles līdzekļus”
Nosaukums angļu valodā “Possibilities for Optimizing Customs Operations by Modernizing the Means of Technical Control“
Autors Andis Kļanskis
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Andrejs Valbahs
Recenzents A.Gulbis, RTU MNK (prakt.) docents, Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba nosaukums: „Muitas darbības optimizācijas iespējas modernizējot tehniskos kontroles līdzekļus”. Darba apjoms: 65. lpp, 10 attēli, 30 izmantotās literatūras un citi informācijas avoti, pielikums. Bakalaura darbs sastāv no 4 daļām, 12 apakšnodaļām. Bakalaura darba objekts: Muitas policijas pārvaldes tehnisko līdzekļu lietojums. Bakalaura darba priekšmets: Modernizēto tehnisko līdzekļu izmantošana muitas procesa optimizēšanai. Vērojot kravu plūsmu caur muitas kontroles punktiem ir redzams, ka preču plūsma caur valsts robežu ar katru gadu palielinās. Līdz ar ko proporcionāli palielinās arī robežkontroles dienestu noslodze. Mūsdienās dienestu uzdevums ir ne tikai sargāt savus iedzīvotājus, bet arī kontrolēt to, lai iekšējajā tirgū nenonāktu negodprātīgā veidā ievestas preces, kuras kropļo konkurenci un ir bīstamas iedzīvotāju veselībai. Tāpēc visiem dienestiem un it īpaši Latvijas muitai ik dienu ir jāpilnveido sevi, jāseko tehnoloģiju attīstībai un tās jāievieš savos muitas kontroles punktos, lai sekmīgi spētu nodrošināt iedzīvotāju drošību un drošumu, veicot kravas un preču muitas kontroles, identificējot iespējamos riskus, kas var būt saistīti kā ar terorisma draudiem, tā arī ar veselības apdraudējumu nekvalitatīvu, veselībai bīstamu preču dēļ, lai nodrošinātu ātru preču nokļūšanu pie galapatērētāja neradot zaudējumus uzņēmējiem kravas dīkstāves rezultātā. Bakalaura darba izstrādes mērķis ir izpētīt Latvijas muitai pieejamos tehniskos līdzekļus un iekārtas, uzzināt, kā šīs iekārtas ir sasaistītas ar dažādām muitas kontroles un informācijas apstrādes sistēmām. Bakalaura darba uzdevumi: 1. raksturot Valsts ieņemumu dienesta būtību preču un nodokļu kontrolē; 2. izpētīt kādi tehniskie līdzekļi tiek izmantoti Latvijas muitā; 3. analizēt kādi attīstības projekti veikti pēdējos gados; 4. izpētīt pieejamās datu apstrādes sistēmas; 5. veikt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus, kas radušies darba izstrādes procesā.
Atslēgas vārdi Muitas darbības optimizācijas iespējas modernizējot tehniskos kontroles līdzekļus
Atslēgas vārdi angļu valodā Possibilities for Optimizing Customs Operations by Modernizing the Means of Technical Control
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2019 23:22:24