Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Eksporta stratēģija premiālā šokolādes zīmola CAPS! ieiešanai Japānas tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Export Strategy for Premium Chocolate Brand CAPS! to Enter Japan Market"
Autors Anda Penka
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Valters Kaže
Recenzents Modris Ozoliņš, MBA, RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, docents (prakt.)
Anotācija Penka, A. (2019). Eksporta stratēģija premiālā šokolādes zīmola CAPS! ieiešanai Japānas tirgū: maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF Starptautisko programmu nodaļa, studiju programma “Inovācijas un uzņēmējdarbība”. 76 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā daļa, analītiskā daļa un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 76 lpp., tajā iekļauti 26 attēli, 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 3 avoti latviešu, 40 angļu, valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir izveidot eksporta stratēģijas priekšlikumu ieiešanai Japānas tirgū premiālam šokolādes zīmolam CAPS!, ņemot vērā uzņēmuma iespējas un pieejamos resursus, kā arī saprast digitālā mārketinga nozīmi un lomu CAPS! eksporta attīstībā uz Japānu. 1. daļā, kas ir teorētiskā daļa, autore aplūko digitālā mārketinga iespējas starptautiskā biznesa attīstības kontekstā, izanalizē tā ietekmi uz patērētāja lēmuma pieņemšanas procesu, nosaka, kā digitālās tehnoloģijas ietekmē patērētāja paradumu izmaiņas, kā arī ieskicē nozīmīgākās digitālā mārketinga tendences. 2. daļa ir veltīta Japānas saldumu tirgum, lai identificētu CAPS! zīmola galvenās priekšrocības un trūkumus, kā arī noteiktu Japānas saldumu industrijas iespējas un apdraudējumus. Autore šajā daļā veic detalizētu Japānas patērētāja analīzi, kā arī izpēta Japānas digitālā mārketinga vidi un raksturo svarīgākos komunikācijas kanālus Japānas patērētāja sasniegšanai. 3. praktiskajā daļā autore izveido 4 iespējamās CAPS! eksporta attīstības stratēģijas, veic to izvērtēšanu, ņemot vērā uzņēmuma mērķus, resursus un iespējas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi CAPS! eksporta attīstībai uz Japānu ir: 1. Izvērtēt primāri stratēģijas WO vai alternatīvās stratēģijas SO īstenošanas iespējas; 2. Rast iespēju pagarināt produktu derīguma termiņu līdz 12 mēnešiem; 3. Izveidot eksperimentālu projektu – Instagram un Facebook kontus japāņu valodā, lai testētu komunikācijas veidus, mērķa auditorijas iesaisti; 4. Piedalīties nozares izstādē Foodex Japan.
Atslēgas vārdi digitālais mārketings, saldumu industrija, šokolādes eksports uz Japānu
Atslēgas vārdi angļu valodā digital marketing, confectionery in Japan, chocolate export to Japan
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2019 15:16:52