Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tehnisko sistēmu risku vadības koncepcijas izstrāde elektronisko sakaru pakalpojumu uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Development of risk management concept for technical systems in an electronic communication service company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Docente (prakt.), Mg. oec. K. Gorbunova
Anotācija Noslēguma darba autors: Reinis Prockāns Noslēguma darba zinātniskā vadītāja: Profesore p. i., Dr.oec. Irina Voronova Noslēguma darba temats: Tehnisko sistēmu risku vadības koncepcijas izstrāde elektronisko sakaru pakalpojumu uzņēmumā Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir X lpp, tajā iekļauts 31 attēls, 26. tabulas un 5. formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 28 avoti latviešu un angļu valodā. Darbam pievienoti četri pielikumi Noslēguma darba galvenie rezultāti: Maģistra darbs tika izstrādāts ar mērķi izpētīt un izanalizēt tehnisko risku atsevišķu vērtēšanu no kopējās uzņēmuma risku vadības koncepcijas. Darbā tika veikta nozares tendenču pētīšana, gan ar literatūras analīzi, gan izmantojot bibliometrisko analīzi. Pētījumu un aprēķinu daļā tika skatīta pētāmā uzņēmuma iekšējā un ārējā vide kā arī tika izveidota tehnisko risku vadības koncepcija elektronisko sakaru pakalpojumu uzņēmumā. Darba projekta daļā tika skatīta pētāmā uzņēmuma esošā riska vadības sistēma, ar esošiem piemēriem tika pielietotas pētījumu un aprēķinu daļā izveidotās metodes. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Prockāns, R., Voronova, I. (2019). Tehnisko sistēmu risku vadības koncepcijas izstrāde elektronisko sakaru pakalpojumu uzņēmumā. Maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF, UIVI, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 92 lpp.
Atslēgas vārdi risku vadība, koncepcijas izstrāde, elektronisko sakaru pakalpojumi
Atslēgas vārdi angļu valodā risk management, development of a concept, electronic communications services
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 20.12.2019 11:27:38