Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Kvalitātes programmas pilnveidošana "DB Schenker" loģistikas centros (noliktavās)"
Nosaukums angļu valodā "Improving Quality Program at "DB Schenker" Logistics Centers (Warehouses)"
Autors Līga Zverbule
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Andris Balodis
Recenzents Jānis Mazais, Dr.sc.ing., profesors
Anotācija Zverbule L., Balodis A. (2019). Kvalitātes programmas uzlabošana DB Schenker loģistikas centros (noliktavās): maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF Starptautisko programmu nodaļa, studiju programma “Inovācijas un uzņēmējdarbība”. 86 lappuses. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts. Darba apjoms ir 83 lappuses, tai skaitā 16 attēli un 8 tabulas. Literatūras un izmantoto avotu sarakstā ir 36 avoti angļu valodā. Darba mērķis ir novērtēt DB Schenker esošo kvalitātes programmu, noteikt trūkumus un sniegt ieteikumus kvalitātes programmas pilnveidošanai. Teorētiskajā daļā ir analizēts teorētiskais materiāls par loģistiku, noliktavām, komunikāciju un galvenajiem darbības rādītājiem. Analītiskā daļa apraksta uzņēmumu, kvalitātes programmas analīzi un identificē trūkumus tajā. Praktiskajā daļā ir izklāstīti konkrēti uzlabojumi, kas jāveic, lai samazinātu uzņēmuma izmaksas un uzlabotu produktivitāti un komunikāciju uzņēmumā.
Atslēgas vārdi Logistics, warehousing, quality, communication, Key Performance Indicator
Atslēgas vārdi angļu valodā Logistics, warehousing, quality, communication, Key Performance Indicator
Valoda eng
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2019 09:10:06