Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Akcīzes nodokļa ietekme uz degvielas cenu”
Nosaukums angļu valodā “Excise Duty Impact on the Price of Fuel”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Jānis Ēriks Niedrītis
Recenzents V.Andrējeva, AS “LGS” valdes padomniece, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba temats ir “Akcīzes nodokļa ietekme uz degvielas cenu”. Tēma aktuāla, jo degvielas cenas izmaiņas ietekmē visas tautsaimniecības nozares, ietekmē iedzīvotāju labklājības līmeni. Latvijā, salīdzinot ar pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm, ir augsta ienākumu nevienlīdzība, patreiz tā ir trešā augstākā Džini koeficienta vērtība. Akcīzes nodoklis ietekmē degvielas cenu, Baltijas kontekstā šīs nodokļa izmaiņas padarīja Latvijas degvielas tirgu mazāk konkurētspējīgu. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un izstrādāt ieteikumus naftas produktu akcīzes nodokļa politikai valstī. Lai sasniegtu darba mērķī, tiek risināti šādi uzdevumi: 1. Izpētīt nodokļu nozīmi tautsaimniecībā; 2. Izpētīt cenas ietekmi un pieprasījumu; 3. Izpētīt kādi faktori ietekmē degvielas cenas noteikšanu un piemērošanu; 4. Analizēt akcīzes nodokļa praksi Latvijā; 5. Izpētīt akcīzes nodokļa praksi ārvalstīs; 6. Izpētīt iedzīvotāju vērtējumu par degvielas cenu izmaiņām; 7. Izstrādāt ieteikumus naftas produktu akcīzes nodokļa politikai valstī. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmajā nodaļā nodokļu, to funkciju ietekme un loma uz tautsaimniecības attīstību valstī, kā arī cenas un pieprasījuma veidošanās. Otrajā nodaļā akcīzes nodokļa politikas piemērošana Latvijā, kā arī akcīzes nodokļa sloga un degvielas cenu salīdzinājums Eiropas Savienības dalībvalstīs. Trešajā nodaļā aptaujāti iedzīvotāji, lai noskaidrotu viedokli par degvielas cenu izmaiņām un veikts vērtējums degvielas nodokļu politikā. Pētījumā izmantotas tādas metodes kā literatūras analīze, datu salīdzināšana un statistiskās datu apstrādes analīze, kā arī socioloģiska aptauja. Bakalaura darba izstrādē par pētījuma avotiem izmantoti Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta statistikas dati, likumi, sabiedriskos masu mēdijos sniegtās informācijas par degvielas tirgu, vispārējā un speciālā literatūra. Bakalaura darba apjoms ir 73 lappuses, tajā iekļautas 2 tabulas, 21 attēls, 2 pielikumi un 74 atsauces uz izmantotajiem bibliogrāfiskajiem avotiem.
Atslēgas vārdi Akcīzes nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Excise Duty
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2019 11:08:20