Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Drošības nosacījumu analīze un pilnveide inženiertehnisko tīklu izbūves darbos
Nosaukums angļu valodā Analysis of Safety Conditions in Construction Works of Engineering Utilities
Autors Ramona Svirska
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Jānis Bērziņš
Recenzents Kaspars Pielēns-Pelēns, kompetentais darba aizsardzības speciālists, Mg.darba aizsardzība
Anotācija Maģistra darba temats “Drošības nosacījumu analīze inženiertehnisko tīklu izbūves darbos”. Maģistra darbs tika izstrādāts trīs daļas: teorētiskā, analītiskā un praktiskā daļa. Maģistra darba teorētiskajā daļa tika izvērtēti pastāvošie normatīvie akti, kas saistīti ar zemes būvju (būvbedres, tranšejas) un inženierkomunikāciju tīklu (elektro- un apgaismes kabeļu izbūve, komunikāciju kabeļu, ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumtīklu sistēmu izbūves darbi zemes klātnē) būvniecību, izvērtēta dažādu projektu dokumentācija. Maģistra darba analītiskajā daļā - tika analizēti normatīvo aktu un prakses standartu prasības, to ievērošanas aspektus gan dokumentāli - projektu dokumentācijā, instrukcijās, gan praksē - analizējot praktiskos izbūves darbu procesus. Apskatīti un analizēti problēmjautājumi, tādi kā – būves dziļumi, nostiprinājumi, to pielietošana, atbilstoša aprīkojuma izvēles aspekti, kas saistīti ar prasību ievērošanu ikdienas darbībā, attiecināmi uz darbu organizāciju un strādājošo fizisko drošību tranšejās un citās dziļās būvbedrēs. Tika veikta dokumentu, publikāciju, negadījumu statistikas analīze par saistošo tēmu. Pētījuma laikā ir veikta būvobjektu apsekošana, veikta darbinieku anketēšana un intervēšana. Tika pētīts uzņēmuma darba aizsardzības plāns un tā īstenošana. Maģistra darba praktiskā daļā - Praktiskā būvdarbu novērošana un fiksēšana. Apkopojot visu informāciju, ir izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi par būvlaukuma ierīkošanas un būvdarbu organizācijas kontroles sistēmas ieviešanu un uzraudzību, kā arī individuālo aizsardzības līdzekļu kontroles sistēmas izveidi uzņēmumā. Maģistra darba izstrādei tika izmantoti Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti darba aizsardzības informatīvie materiāli. Eiropas Savienības un Latvijas Republikas statistikas dati, mācību grāmatas, interneta resursi, maģistra darba ietvaros veikta anketēšana. Maģistra darbs izpildīts uz 89 lapām. Maģistra darbs satur 35 attēlus, 8 tabulas un 2 pielikumus. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi drošibas nosacījumu analīze, inženeirtehniskie tīkli,
Atslēgas vārdi angļu valodā analysis of safety conditions,engineering utilities
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2019 18:11:09