Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Nelielas jaudas katlumājas rekonstrukcijas variantu izvērtējums
Nosaukums angļu valodā The evaluation of reconstruction variants of a small capacity boiler house
Autors Ludmila Jakovļeva
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs Ivars Bekmanis
Recenzents Aivars Cers
Anotācija Maģistra darbā ir salīdzināti trīs nelielas jaudas katlumājas rekonstrukcijas varianti: 1. – šķeldas jaudas palielināšana, uzstādot divus jaunus šķeldas ūdenssildāmos katlus; 2. – gāzes katlu lietderības koeficienta vērtības paaugstināšana, nomainot divus esošos gāzes ūdenssildāmos katlus uz mūsdienīgākiem; 3. – divu jaunu ūdenssildāmo kūdras granulu katlu uzstādīšana. Darba pirmajā sadaļā ir aprakstīta katla siltuma bilances aprēķināšanas metode, siltuma zudumi un to mazināšanas pasākumi. Ir veikta trīs kurināmo veidu izmantošanas analīze (šķelda, dabasgāze, kūdras granulas). Darba otrajā sadaļā ir aprakstīta Jēkabpils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēma, tās stāvoklis un attīstības perspektīvas, pētāmās katlumājas galveno tehnoloģisko iekārtu tehniskie parametri. Trešajā sadaļā ir izvērtēti katlumājas rekonstrukcijas varianti, piemeklētas piemērotas iekārtas un precizētas paredzamās izmaksas. Ir noteikti rekonstrukcijas variantu NPV, IRR un atmaksāšanās periodi, kā arī aprēķināti siltumenerģijas ražošanas tarifi. Turklāt no tehniskā un ekonomiskā viedokļa ir izvērtēta fotoelektrisko moduļu uzstādīšanas iespēja katlumājas elektroenerģijas pašpatēriņa daļējai segšanai. Darba praktisko nozīmi veido SIA „Jēkabpils siltums” iespēja izmantot iegūtos rezultātus, lai pieņemtu lēmumu par iespējamiem pētāmās katlumājas rekonstrukcijas variantiem, kā arī par citu nelielas jaudas katlumāju rekonstrukciju.
Atslēgas vārdi rekonstrukcija, katlumāja, efektivitāte, šķelda, dabasgāze, kūdras granulas, atjaunojamie energoresursi, šķeldas ūdenssildāmais katls, gāzes ūdenssildāmais katls, kūdras granulu ūdenssildāmais katls, NPV, IRR, atmaksāšanās periods, siltumenerģijas ražošanas tarifs, fotoelektriskais modulis, enerģijas taupīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā reconstruction, boiler house, efficiency, wood chips, natural gas, peat pellets, renewable energy resources, wood chip hot water boiler, gas hot water boiler, peat pellet hot water boiler, NPV, IRR, payback period, heat production tariff, photoelectric module, energy saving
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2019 20:50:59