Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums ,,Latvijas augu tēju ražošanas uzņēmumu eksporta stratēģija uz Lielbritāniju”
Nosaukums angļu valodā ,,Export strategy of Latvian herbal tea manufacturing companies to United Kingdom”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Astra Auziņa-Emsiņa
Recenzents SIA,,Grindex’’ Aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas nodaļas lietvede K.Alksne
Anotācija Aija Balckare – Kalniņa izstrādāja bakalaura darbu, kura temats ir “Latvijas augu tēju ražošanas uzņēmumu eksporta stratēģija uz Lielbritāniju”. Darba mērķis ir izstrādāt eksporta stratēģiju Latvijas augu tēju ražošanas uzņēmumiem, uz Lielbritānijas tirgu balstoties uz veikto Lielbritānijas tējas tirgus analīzi un potenciālo patērētāju aptaujāšanu. Latvijas augu tēju ražošanas nozare ir piesātināta, tāpēc uzņēmumiem nepieciešams apsvērt eksporta potenciālu. Darba pirmā nodaļa tiek veltīta eksporta teorētisko aspektu apskatam un Lielbritānijas tirgus analīzei, pievēršot lielāku uzmanību tieši importa nosacījumiem un produktu kvalitātes standartiem. Darba otrajā nodaļā, tiek veikta Lielbritānijas un Latvijas tējas tirgus analīze un augu tējas ražošanas nozares analīze, ietverot PESTEL, SVID un produktu analīzi. Bakalaura darba trešajā nodaļā tiek analizēti aptaujas dati, kuri tika iegūti no autores veidotas aptaujas anketas, par Lielbritānijas iedzīvotāju tējas dzeršanas paradumiem. Eksporta stratēģijas tiek veidota uz z/s “Kurmīši” uzņēmuma bāzes, taču izstrādātā stratēģija ir atbilstoša arī citiem nozares uzņēmumiem, kas savā darbībā ir līdzīgi z/s “Kurmīši”. Autore veido eksporta stratēģiju 3 posmos- sagatavošanās, tirgus apgūšana un nostabilizēšanās. Ar ekonomisko aprēķinu palīdzību savstarpēji tiek salīdzinātas 3 tirgus apguves stratēģijas: stratēģija ar savu pārstāvi mērķtirgū, stratēģija ar sadarbības partneru piesaisti un stratēģija izmantojot “Etsy”. Apguves stratēģijām tiek aprēķinātas galvenās izmaksas, potenciālā peļņa un noteikti nozīmīgākie riski, lai nozares uzņēmumiem būtu iespējams izvēlēties atbilstošāko un piemērotāko tirgus apguves stratēģiju. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā kopējais apjoms 80 lapaspuses. Darbā ir iekļauti 33 attēli un 8 tabulas un 4 pielikumi. Darbā izmantotās literatūras un avotu saraksts sastāv no 107 vienības.
Atslēgas vārdi Latvijas augu tēju ražošanas nozare, Eksporta stratēģija, Lielbritānijas tirgus apgūšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvian herbal tea manufacturing industry, Export strategy,
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2019 15:31:51