Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Industriālo teritoriju vietzīmju loma Rīgas pilsētvidē
Nosaukums angļu valodā The Role of Landmarks of Industrial Territories in the Urban Environment of Riga
Autors Rūdolfs Cīrulis
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Dace Kalvāne
Recenzents Doc. I.Dirveiks
Anotācija 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā Latvija piedzīvoja industriālo uzplaukumu. Rūpnīcas, fabrikas un cita veida ražotnes, kuras izveidojās 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā, ir mūsdienu industriālās arhitektūras kultūrvēsturiskais mantojums, bet to skursteņi - savulaik funkcionalitātes neatņemama sastāvdaļa, bet šodien nozīmīgi orientieri pilsētvidē. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa studenta Rūdolfa Cīruļa bakalaura darba „Industriālo teritoriju vietzīmju loma Rīgas pilsētvidē” mērķis ir apzināt, salīdzināt un sistematizēt industriālo teritoriju vertikālās dominantes Rīgā, to lomu pilsētā no 19. gadsimta 2. puses līdz I Pasaules kara sākumam un ietekmi uz pilsētas siluetu mūsdienās. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām un secinājumiem. Mērķa sasniegšanai tika kartētas Rīgas pilsētas industriālās teritorijas laika posmā no 1860. gada līdz 1914. gadam un analizētas šo teritoriju vertikālās dominantes – brīvstāvošie, apbūvē integrētie skursteņi. Pētījuma secinājumos tiek definēta industriālo objektu vertikālo akcentu nozīme un ietekme uz Rīgas pilsētvides ainavu un siluetu. Bakalaura darbs sastāv no 48 lappusēm, 40 attēliem, 1 tabulas, 24 izmantotās literatūras avotiem un 2 pielikumiem. Atlsēgas vārdi: industriālie objekti, skursteņi, fabrikas, siluets, orientieris, vertikālie akcenti
Atslēgas vārdi industriālie objekti, skursteņi, fabrikas, siluets, orientieris, vertikālie akcenti
Atslēgas vārdi angļu valodā industrial facilities, chimneys, factories, skyline, landmark, vertical accents
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2019 16:04:07