Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Tirgus mūsdienu pilsētvidē
Nosaukums angļu valodā Market in a Contemporary Urban Environment
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Marts Švēde
Recenzents Prakt.doc. D.Bērziņš
Anotācija Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa studenta Jāņa Lielmaņa bakalaura darba nosaukums ir “Tirgus mūsdienu pilsētvidē”. Darba galvenais mērķis ir apkopot faktorus, kas ietekmē tirgu kvalitatīvu attīstību mūsdienu pilsētvidē. Mērķa sasniegšanai darba 1. nodaļā apkopota informācija par tirgus vēsturisko attīstību pasaulē un Rīgā, galvenajiem procesiem, kas to ietekmējuši. 2. nodaļā, apkopoti un strukturēti izdalīti tirgus telpiskās vides faktori - tirgus tipoloģija, darbības veidi un tirdzniecības organizēšana. 3. nodaļā analizēta tirgus publiskās telpas, sociālā un ekonomiskā nozīme pilsētā, kas salīdzināta ar socioloģiskās aptaujas “Tirgus nozīme pilsētvidē” rezultātiem. Darba noslēgumā, 4. nodaļā, apkopoti galvenie tirgus attīstības faktori un, balstoties uz šiem faktoriem, analizēti tirgi pasaulē. Iegūtās zināšanas izmantotas projektēšanas darba procesā, attīstot tirgus multifunkcionālo telpu Zunda kvartālā. Balstoties uz apkopoto informāciju un analīzi, secinājumos tiek izcelti svarīgākie tirgus attīstības faktori mūsdienu pilsētā, kas sekmē kvalitatīvu tirgus publiskās telpas attīstību pilsētā un veicina sociālo un ekonomisko labklājību. Bakalaura darbs sastāv no 76 lapaspusēm, 54 attēliem, 14 tabulām, 5 grafikiem, 66 informācijas avotiem un 3 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Tirgus mūsdienu pilsētvidē, tirgus pilsētā, tirgus telpa, tirgus.
Atslēgas vārdi angļu valodā Market in a contemporary urban environment, market in city, market space, market.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2019 13:42:34