Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Ražošanas procesa analīze un pilnveide SIA "Knifs Avu"
Nosaukums angļu valodā "Manufacturing Process Analysis and Improvement in "Knifs Avu" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Aija Medne
Recenzents Mg.oec., Maija Kavosa
Anotācija Džimula, Darja (2019). Ražošanas procesa analīze un pilnveide SIA “Knifs Avu”: Bakalaura darbs. Vadītājs mg.oec Aija Medne. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 10 tabulas, 1 formula. Literatūras un avotu sarakstā ietverti 12 avoti latviešu, 4 avoti krievu un 28 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi uz 6 lpp. Darba mērķis ir izvērtēt juvelierizstrādājumu ražošanas procesu, lai sniegtu priekšlikumus juvelierizstrādājumu ražošanas procesa pilnveidei. Pirmajā darba daļā ir apkopota teorētiskā literatūra par ražošanas procesa nozīmīgumu uzņēmuma darbībā, LEAN filozofija, 5S, Value Stream Mapping, Just in time un ražošanas procesa pilnveides metodes(FMEA, Pareto diagramma). Otrajā darba daļā ir apkopota informācija par pētāmā uzņēmuma darbību, analizēts ražošanas process, izstrādājuma izgatavošanas grafiki, izstrādāta FMEA analīze un Pareto diagramma. Trešajā darba daļā balstoties uz iegūtajiem rezultātiem otrajā darba daļā, tika izstrādāti priekšlikumi ražošanas procesa pilnveidei ar Just in time metodes palīdzību, kā arī izstrādāti ieteikumi defektu un izlietoto materiālu samazināšanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Kā trīs svarīgākie cēloņi ražošanas posma laikā, kas ietekmē izstrādājuma izgatavošanas laiku ir klienta neatbildēšana uz zvaniem, neierašanās uz piemērīšanu, kā otrs cēlonis ir bojāts/ salauzts/ pazudis akmens pievienošanas procesā un kā trešais ir kausēšanas materiālu trūkums. Kā trīs būtiskākās darbības starp ražošanas posmiem ko veic darbinieks, kas ietekmē izstrādājuma izgatavošanas laiku ir instrumentu pārkonfigurēšana, komunikācija kolektīvā un instrumentu pārvietošana uz/no seifa. Ja darbinieks varētu strādāt ar vienu izstrādājumu, saražoto produktu skaits mēnesī nepalielinās, taču perspektīvā tas var palielināt ražoto produktu skaitu gadā vai vismaz palielināt sniegto pakalpojumu skaitu. Ir ļoti svarīgi iegādāties materiālus, īpaši dārgakmeņus, no pārbaudītiem, augstas kvalitātes piegādātājiem. Izlietoto materiālu samazināšanai uzņēmuma vadībai ir jāievieš savus standartus ražošanai, kas pēc tam tiktu iekļauts instrukcijā.
Atslēgas vārdi Ražošanas procesa analīze un pilnveide SIA “Knifs Avu”
Atslēgas vārdi angļu valodā Manufacturing Process Analysis and Improvement in the “Knifs Avu” Ltd.
Valoda lv
Gads 2019
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2019 19:42:06